Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Søk > Avansert

Avansert søk


Kommunestatistikk

På denne nettsida finn du statistikk om viktige utviklingtrekk i din kommune.

For kvar kommune i fylket er det utarbeida ein presentasjon med grafisk framstilt statistikk av kommunen, sett i forhold til regionen, fylket og landet med bakgrunnsdata.

Tema:
- Folketalsutvikling
- Flytting
- Kjønnsfordeling
- Utdanningsnivå
- Pendling
- Næringsstruktur
- Sysselsetting
- Arbeidsplassdekning
- Pendling
- Bustadbygging
- Folkehelse
- Hushald
- Kommunal planlegging
fylke
   

Målet med kommunestatistikken er formidling av oppdatert relevant statistikk for bruk i kommunane sitt planarbeid. Statistikken er innhenta frå offentlege kjelder, og då særleg frå Statistisk sentralbyrå (SSB). 

Kommunestatistikk for 2018 er publisert

Årets utgåve av Kommunestatistikk er no tilgjengeleg. Det er utarbeidd ein PowerPoint presentasjon for kvar kommune der du kan sjå korleis utviklinga er på sentrale samfunnsområde. 

Les meir