Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Søk > Avansert

Avansert søk


FoU Foredraga frå Fylkestingsamlinga 24 april 2013

Her kan du laste ned pdf versjon av alle foredraga frå temasamlinga om forsking under Fylkestinget 24. april 2013.

Les meir

Foredraga frå Reiselivskonferansen 2013

Her kan du lese foredraga frå Reiselivskonferansen 2013

Les meir

Vidsyn, skarpsyn og skråblikk når vestlendingar møtast i Ålesund

Konferansen Vestlandsk Vidsyn i Ålesund 24. – 25. september set arbeidsinnvandring og utvikling av bygder og tettstadar på dagsorden. Konferansen er ein møteplass for alle som brenn for lokal samfunnsutvikling.

Les meir

Marknadsfører Møre og Romsdal på stor havbruksmesse

Den internasjonale havbruksmessa Aqua Nor i Trondheim er i gong, med utstillarar og besøkande frå mange land. Møre og Romsdal er godt representert med ei rekkje bedrifter, samt deltaking på fellesstand for Vestlandet.

Les meir

Inviterer til dagsseminar om fornybar energi

Fylkeskommunen v/ Energiregion Møre inviterer alle som er opptekne av fornybar energi til Runde Miljøsenter, tysdag 24. september 2013. Havenergi, fjernvarme frå skogflis, ny teknologi og småskala vasskraftutbygging er blant tema som blir tatt opp.

Les meir

Ønskjer innspel til tare-forskrift

Forskrift om regulering av hausting av tare i Møre og Romsdal skal reviderast. Møre og Romsdal fylkeskommune ber interessentar om å kome med innspel innan 1. november 2013

Les meir

Representerer Midt-Noreg i Aberdeen

Offshore Europe i Aberdeen denne veka er staden for alt som kan krype og gå i olje- og gassbransjen. Fylkeskommunen er med og støtter kantina på paviljoneng til Midt-Noreg. 

Les meir

-Får brynt oss

Kurset i utviklingsarbeid og prosessleiing er no i gong. Opne og lukka prosessar, gruppearbeid og reelle case er stikkorda frå første samling. -Vi får brynt oss, seier deltakarane. 

Les meir

Foredrag og program frå JazzGass 2013

Her kan du laste ned foredraga og programmet frå JazzGass 2013. (Oppdaterast fortløpande).

Les meir

Alle steinkobbene felt

For jegerar med løyve til å drive seljakt i Møre og Romsdal er det no ikkje lenger høve til å felle steinkobbe. Den totale kvota for 2014 sesongen er fangsta. Jakt på havert held fram.

Les meir