Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Søk > Avansert

Avansert søk


Film frå Minnefinnekurs i Hareid

Kulturavdelinga arrangerte i november Minnefinnekurs for elever ved Hareid ungdomsskule. Trykk her for å sjå ein film frå prosjektveka!

Les meir

På sporet av Giskeættas residens - forprosjekt om georadarundersøkelse på Giske

I 1992-1994 ble det funnet og undersøkt en ruin lensgt sør på øya. Ruinen er sannsynligvis fra middelalderen og har trolig sameksistert med Giske kirke, som var Giskeættas private kirke. En mulig tolkning er at dette er restene etter residensanlegget. I oktober 2012 ble Norsk Institutt for Kulturminneforskning kontaktet av Riksantikvaren om å utarbeide et forprosjekt og en prosjektbeskrivelse for en tenkt georadarundersøkelse.

Les meir

"Rydd et kulturminne"

”Rydd et kulturminne” retter seg mot barn og ungdom under 18 år. Disse
aksjonene kombinerer praktisk arbeid med kunnskap om kulturarven i nærmiljøet.
Barn og ungdom over hele landet inviteres gjennom dette arbeidet til innsats for
bevaring av ulike kulturminner. Les meir på Norsk Kulturarv sine heimesider

Les meir

Vurderer du å sette i stand eit gamalt hus?

No kan du få hjelp til å vurdere korleis du skal sette i stand eit gamalt hus. - Skal du søke tilskot eller planlegg du ny bruk av eit verneverdig hus, kan du søke tilskot til planlegginga, seier Helge Aarset som er rådgivar i fylkeskommunen.

Les meir

Profesjonelt kulturtilbod frå barnehage til videregåande skole

Det profesjonelle kulturprogrammet i Kultursekken for sesongen 2016-2017 er godt i gang, og barn og unge frå barnehagealder til videregående skole har allereie hatt mange gode kulturopplevingar i regi av Kultursekken. 

Les meir

Fem Artist-in-residence prosjekt for Møre og Romsdal får støtte

Møre og Romsdal fylkeskommune deler ut midlar til aktørar som skal utvikle Artist-in-residence ordning i Møre og Romsdal. Ordninga går ut på å tilby gratis arbeidsplass og bustad til profesjonelle kunstnararar frå inn- og utland, som ønsker arbeidsopphald i fylket vårt. Søknadane er no behandla, og fem aktørar får støtte. 

Les meir

Styrkar satsinga på frivillig innsats og inkludering

I forslag til Handlingsprogram kultur 2017 foreslår fylkesrådmannen å styrke satsinga på frivillig sektor og betydninga den har for integrering og inkludering.  Dette skal bli gjort både gjennom utviklingsprosjekt og tilskot. 

Les meir

Har fordelt 1 million til kulturminne og kulturmiljø

I dag fordelte kultur- og folkehelseutvalet ut tilskot på til saman 1 million kroner til prosjekt frå heile fylket. Til saman har det kome inn 15 søknadar der 11 har fått tilskot.

Les meir

- Visste du at vi forvaltar heile 22 ulike tilskotsordningar?

- Kulturtilskot frå Møre og Romsdal fylkeskommune bidrar i samfunnsutviklinga og stimulerer til frivillig engasjement, mangfald og kvalitet i både kulturlivet og folkehelsearbeidet i fylket, seier fylkeskultursjef Heidi-Iren Wedlog Olsen. – Visste du at vi forvaltar heile 22 ulike ordningar?, fortsett ho. 

Les meir

Varsel om oppstart av freding av Mellemværftet

Herved varsles oppstart av freding av eigedomen Mellemværftet, Kristiansund kommune, jfr. Lov om kulturminne av 9.juni 1978 nr.50 (KML) §§ 15 og 19, jfr § 22. Fredingssak for Mellemværftet vart fyrste gong starta opp i 2006, men vert no varsla på nytt grunna lang saksbehandlingstid.

Les meir