Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Søk > Avansert

Avansert søk


Statusrapport Regional planstrategi 2014

I sak U-4/15 vart fylkesutvalet orientert om status for Regional planstrategi.

Les meir

Regional planstrategi 2012-2016 – status 2013

I sak U-2/14 vart fylkesutvalet orientert om status i den regionale planlegginga. Den regionale planlegginga skal ligge til grunn for fylkeskommunal verksemd og vere retningsgivande for kommunal planlegging og statleg verksemd i fylket.

Les meir

Politisk behandling

Vedtak Regional planstrategi,
sak T-6/16

RPS - høyring,
sak U-110/15

Oppstartsmelding
U-20/15

Les meir

Politisk behandling

Vedtak Fylkesplan 2017-2020;  
Fylkestinget  sak T-84/16

Oppstartmelding - rev. av Fylkesplan for Møre og Romsdal
Fylkesutvalet sak U-27/16

Les meir

Overordna prioriteringar

Overordna prioriteringar Fylkesplan 2017-2020

"Klikk" på bilde for størrre format

Les meir

Regional delplan for villrein – Ottadalen (2. gongs ettersyn)

I medhald av plan- og bygningslova § 8-3 vert forslag til Regional delplan for villrein – Ottadalen lagt ut til andre gongs offentlege ettersyn og høyring.

Les meir

Regional delplan for Ottadalsområdet

Regional delplan for Ottadalsområdet er ei av dei prioriterte planoppgåvene i Regional planstrategi 2012-2016.

Fylkestinga i Møre og Romsdal, Oppland og Sogn og Fjordane vedtok Regional delplan for Ottadalsområdet våren 2016.