Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Søk > Avansert

Avansert søk


RSS

Les meir

Information in english

The main objective of the Department for Planning and Analysis is to be an active facilitator in the development of the region Møre and Romsdal.

Møre and Romsdal County Council is the regional planning authority under the Planning and Building Act. The Department for Planning and Analysis is responsible for and lead the work on planning strategies, regional master plans and regional planning provisions. 

The Department also works to strengthen the comprehensive community planning in Møre and Romsdal.  Important tasks include strengthening cooperation in the planning process and taking a lead role in planning processes within our own organisation and in the municipalities.  The Department also produce and disseminate relevant statistics and analysis on Møre and Romsdal, as a basis for political decisions and the work of the County Council.

Les meir

Samling for ressurskommunar og nye kommunar i K1 tiltaket

21. og 22. mars 2011 arrangerte miljøverndepartementet samling i Trondheim for ressurskommunar og nye kommunar i K1. Tema for samlinga var Universell utforming som strategi i kommunane.

Les meir

Fellesmøte for fylkekommunale råd og utval

Onsdag 16. februar vart det arrangert fellesmøte for folkehelseutvalet, likestillingutvalet, rådet for likestilling av funksjonshemma og eldrerådet der temaet for dagen var universell utforming.

Les meir

- Auka bevisstgjering om universell utforming

"Design og universell utforming i regional utvikling – hvor ligger mulighetene?" var temaet då prosjektleiarane og nøkkelpersonar frå pilotfylka møttest i Molde på pilotfylkesamling i februar.

Les meir

Pilotfylkesatsinga formelt avslutta!

Møre og Romsdal har sidan 2009 vore pilotfylke i Miljøverndepartementet sitt Tiltak K1 “Norge universelt utforma 2025 - nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommunar og kommunar” (Handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelegheit 2009-2013).

Les meir

Statens vegvesen samlar dei gode eksemplane på universell utforming i ein brosjyre

I “Gode eksemplar på universell utforming” presenterer Statens vegvesen anlegg frå hele Noreg der universell utforming er ivaretatt på ein god måte.

Les meir

Ny rapport om uu i kommunar og fylke

Rapporten avsluttar tiltaket K1 i Regjeringa sin handlingsplan «Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner 2009 – 2013».

Les meir

Tre publikasjoner om universell utforming

På same måte som Møre og Romsdal, har Hedmark og Oppland vore pilotfylker for universell utforming frå 2009 til 2013, jamfør tiltak K1 i Regjeringas handlingsplan for universell utforming og auka tilgjengelegheit.

Les meir

Aukra

Hovudsaksbehandlar
Anders Smith-Øvland
Tlf. 71 28 02 41 / 95 99 98 01 
E-post: anders.smith-ovland@mrfylke.no

Fagsaksbehandlarar
Automatisk freda kulturminne
Torill Einara Nerbøvik
Tlf. 71 28 03 30 
E-post: torill.einara.nerbovik@mrfylke.no

Nyare tids kulturminne
Christ Allan Sylthe  
Tlf. 71 28 03 32 / 41 55 78 88  
E-post: christ.allan.sylthe@mrfylke.no

Samferdsel
Heidi Nerland
Tlf. 71 28 02 62
E-post: heidi.nerland@mrfylke.no

Akvakultur
Arve Slettvåg
Tlf. 71 28 03 54
E-post:arve.slettvag@mrfylke.no

Tettstadutvikling
Ingvild Gjerdset
Tlf. 71 28 03 49 
E-post: ingvild.gjerdset@mrfylke.no

Les meir