Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Søk > Avansert

Avansert søk


Prosjektplan

Prosjektplan versjon 1.1  godkjent av styringsgruppa 27.06.2017

Prosjektet skal sikre ei langsiktig løysing for høgare utdanning på Nordmøre, og bidra til å utvikle samarbeidet mellom kompetansemiljøa i forsking og innovativt næringsliv.

Campus-konferansen 2017 – vegen mot Campus Kristiansund

Campus-konferansen 28. juni 2017 markerar at vi er i gong med Prosjekt Campus Kristiansund.  

Les meir

Presentasjonar frå Campuskonferansen 28 juni 2017

Over 100 deltakarar frå politikk, næringsliv, forsking, utdanning og offentlig sektor var samla til oppstartskonferansen for prosjektet Campus Kristiansund. 

Les meir

-Alle kan bidra til å skape eit inkluderande lokalsamfunn

Møre og Romsdal fylkeskommune og Ørsta kommune arrangerer 25. januar ein konferanse som sett universell utforming og arbeid med å få til inkluderande lokalsamfunn på dagsorden. Interessa for konferansen er stor.

Les meir

Ungdataundersøkinga gir viktig kunnskap om ungdom i fylket

Ungdata er ei undersøking som gir eit breitt bilde av korleis ungdom har det og kva dei driv med i fritida. I sin bedriftspraksis på plan- og analyseavdelinga har Julie Ulstein Hestholm frå Innovasjon og ledelse på Romsdal vidaregåande skole oppsummert resultata for ungdomstrinnet. 

Les meir

Regional planstrategi 2012-2016 er godkjent

Miljødepartementet har etter delegert mynde godkjent Regional planstrategi 2012-2016 (T-7/12). Godkjenninga er gjort kjent for fylkeskommunen i brev datert 13. august 2013.

Les meir