Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Søk > Avansert

Avansert søk


Meir reisestøtte til TT-brukarar

Over to tusen TT-brukarar får ekstra reisestøtte frå Møre og Romsdal fylkeskommune. Tildelinga kjem etter at Fylkestinget 15. oktober vedtok å løyve 2 mill. kroner ekstra til TT-ordninga i 2013.

Les meir

To selskap har gitt tilbod på anbodspakka ”Nye Ytre Sunnmøre”

Norled AS og Fjord1 AS konkurrerer om kontrakten «Nye Ytre Sunnmøre» som består av tre samband på Sunnmøre.

Les meir

Grusvegpakka er fullført

Heile 29 av kommunane i fylket har nytt godt at grusvegpakka som har ein samla kostnad på over 1 mrd. kr. Med grusvegpakka har Møre og Romsdal fått heva standarden på fylkesvegane. Samtidig er vedlikehaldskostnadene på vegnettet redusert.  

Les meir

Møte i samferdselsutvalet 11.september

Fråsegn til Statens vegvesen sitt utkast til Handlingsprogram,tilskotsprogram for skredsikring på fylkesveg, og samanhengande utbygging av Røyr-Hellesylt er nokre av sakene som Samferdselsutvalet skal handsame på møtet.

Les meir

Markering av Sæbø ferjekai

18. oktober vart det nye ferjekaianlegget på Sæbø markert. Mange frå lokalbefolkninga møtte fram for å feire ny kai og ei solid ansiktsløfting for landarealet på Sæbø.

Les meir

Samferdselsutvalet ønskjer ikkje kutt i ferje- og hurtigbåtdrifta

Samferdselsutvalet er ikkje innstilt på å kutte i ferje- og hurtigbåtdrifta i denne perioden. Det er klart etter møtet i Samferdselsutvalet 11.november kor kuttforslag knytt til økonomiplanen for 2014 vart behandla.

Les meir

Synfaring og møte i samferdselsutvalet 1. og 2.oktober

I forbindelse med møtet i samferdselsutvalet dreg utvalet 1. oktober på synfaring av Driva bru i Sunndal og av R70 på Oppdølsstranda.

Les meir

Statssekretær vil møte samferdselsutvalet

Statssekretær Jon Georg Dale (Frp) i samferdselsdepartementet skal ha møte med samferdselspolitikarar og administrasjonen i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Les meir

I dag opna eit nytt knutepunkt på Garnes

I dag opna det nye knutepunktet på Garnes i Ulstein kommune. Bussoppstillingsplassen er knytt saman med den nye rundkjøringa, og knutepunktet blir eit viktig bindeledd for busslinjene mellom Fosnavåg, Hareid, Årvik og Ørsta/Volda.

Les meir

Trafikktryggingsprisen 2014 tildelt Harald Torseth

Fylkestrafikktryggingsutvalet (FTU) i Møre og Romsdal har i møte den 30.09.14 gjort vedtak om tildeling av Trafikktryggingsprisen 2014 til pensjonert politimann Harald Torseth.

Les meir