Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Søk > Avansert

Avansert søk


AMU/OD-møter

Borgund vgs har eit utvida arbeidsmiljøutval (AMU) der alle avdelingane er representert med eit avdelingsverneombod. AMU har følgjande samansetning:

Representantar med stemmerett i AMU 

Klaus Th. Petersen Hov.verneomb. Arb. takarrep
Jessie Strand Fagervoll Rektor Arb.givarrep.
Lidvard Lundanes - leiar HMS Koordinator Arb.givarrep.
Ingrid Beate Sæther Avd.verneombod  Arb.takarrep.

Medlemmer i AMU utan stemmerett

 
Norunn Solevåg Avd.verneombod – MERK.
Idar Lars Svinø Avd.verneombod - BA
Lars Anton Flå Avd.verneombod - EL
Marit Jørgenvåg Avd.verneombod  -RM
Øyvind Rekkedal Avd.verneombod  -TP
Hilde Engeset Wille Avd.verneombod  -DH
Turid Rørvik Avd.verneombod - ATO/AO
Sonia Napoles Holten Avd.verneombod - Reinhald
Åge Humlen Driftsleiar
Valgt ved skolestart Elevrepresentant
Valgt ved skolestart Elevrepresentant
Stine Taklo Bedriftshelsetenesta