Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Søk > Avansert

Avansert søk


Handlingsprogram 2016 vedtatt av Fylkesutvalet

Målet med folkehelsearbeidet er fleire leveår med god helse for den einskilde, og reduserte sosiale helseforskjellar i befolkninga.

Les meir

Planprogram for Regional delplan for kulturminne av regional og nasjonal verdi

Fylkesutvalet vedtok i møte 26. november 2012, sak U-168/12,  planprogram for Regional delplan for kulturminne av regional og nasjonal verdi. Planprogrammet har vore til høyring med frist 01. oktober 2012 for innspel.

Les meir

Regional delplan for folkehelse vedtatt i fylkestinget

Møre og Romsdal fylke har no fått ein overordna plan for det samla arbeidet med folkehelse. Den vedtekne planen har eit perspektiv fram mot 2017, og har hatt god medverknad frå sentrale aktørar i folkehelsearbeidet.

Les meir

Planprogram Regional delplan for folkehelse

Fylkesutvalet vedtok i møte 28. januar, sak U10/13, planprogrammet for Regional delplan for folkehelse.  Planprogrammet har vore ute til høyring i perioden 3. oktober til 16. november 2012.

Les meir

Handlingsprogram 2017 vedtatt av Fylkesutvalet

Målet med folkehelsearbeidet er fleire leveår med god helse for den einskilde, og reduserte sosiale helseforskjellar i befolkninga.

Les meir

Regional delplan for kulturminne

Regional delplan for kulturminne av regional og nasjonal verdi er ei av dei prioriterte planoppgåvene i Regional planstrategi 2012 -2016.  

Regional delplan for kulturminne av regional og nasjonal verdi vart vedteken i fylkestinget etter andre gongs høyring og offentleg ettersyn 15. juni 2015, sak T-33/15.

Bør halde fram som eige fylke

I samband med regionreforma har Nordlandsforsking  AS gjort ei ekstern og uavhengig utredning av dei maktpolitiske konsekvensane for Møre og Romsdal i ein ny og større region, og anbefalinga er klar: Møre og Romsdal bør halde fram som eige fylke.

Les meir

Innledning skjema andre høyringar

Fyll inn di personlege kommunale e-postadresse.

Etter å ha logga deg på vil du ta i mot ei e-postlenke som kan nyttast til å halde fram med utfylling av skjemaet ved ei seinare anledning.

Vi gjer merksam på at innhald i strid med personopplysningslova og tilhøyrande forskrift, vil kunne bli skjerme frå allmenta ved mottakars journalføring. 

Plan- og bygningslova >>

Lovkommentar >>

Les meir

Innledning skjema reguleringsplan

Fyll inn di personlege kommunale e-postadresse.

Etter å ha logga deg på vil du ta i mot ei e-postlenke som kan nyttast til å halde fram med utfylling av skjemaet ved ei seinare anledning.

Vi gjer merksam på at innhald i strid med personopplysningslova og tilhøyrande forskrift, vil kunne bli skjerme frå allmenta ved mottakars journalføring. 

Plan- og Bygningslova >>

Lovkommentar >>

Les meir

Innledning skjema dispensasjon

Fyll inn di personlege kommunale e-postadresse.

Etter å ha logga deg på vil du ta i mot ei e-postlenke som kan nyttast til å halde fram med utfylling av skjemaet ved ei seinare anledning.

Vi gjer merksam på at innhald i strid med personopplysningslova og tilhøyrande forskrift, vil kunne bli skjerme frå allmenta ved mottakars journalføring.

Plan- og bygningslova >>

Lovkommentar >> 

Les meir