Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Søk > Avansert

Avansert søk


Kulturtorget 2017 - Klart for påmelding

Kultursekken sin viktigaste møte- og visningsarena, Kulturtorget, blir arrangert 24.-26.januar 2017 i Molde. Påmeldinga er stengt.

Les meir

Kickoff skal bidra til auka merksemd for UKM

Ungdommens kulturmønstring (UKM) arrangerte Kickoff i Møre og Romsdal siste helga i november. 

Les meir

-Sørsida vil skape eit mangfaldig og kunnskapsrikt kulturliv

-Vi trur dette prosjektet vil gje kulturlivet i Ålesund og fylket elles eit løft, seier Marit Nerås Krogsæter, leiar i kultur- og folkehelseutvalet. I går gjorde kultur- og folkehelseutvalet eit einstemmig vedtak av det framlagte byggeprogrammet for Sørsidebygget i Ålesund.

Les meir

Rekordmange søkte om prosjektilskott

Fylkeskultursjefen har fordelt prosjekttilskot til frivillige verksemder for 1. halvår. Kulturavdelinga mottok totalt 76 søknader med ein samla søknadssum på ca 4 millionar kroner. Prosjekttilskot blir fordelt to gongar i året.

Les meir

Seks kommunar har fått støtte til kulturminneplan

Alle dei seks kommunane, Ørskog, Haram, Sykkylven, Kristiansund, Rindal og Tingvoll, som sendte inn søknad om tilskot til å utarbeide kulturminneplan i kommunen, fekk 100 000 kroner kvar frå Riksantikvaren.  

Les meir

Oppfordrar kunstnarar til å søke stipend

Er du profesjonell kunstnar busett i Møre og Romsdal? Då kan du søke kunstnarstipend. Søknadsfristen er 1. juni 2017. Den totale ramma for Kunstnarstipendet er 600 000 kroner.

Les meir

Krogsæter vart gjenvald som styremedlem i Sunne kommunar

På generalforsamlinga 9. mai vart Marit Nerås Krogsæter, leiar i kultur- og folkehelseutvalet, gjenvald som styremedlem til Sunne Kommuner.

Les meir

Søkjer kandidatar til Fylkeskulturprisen 2015

Kjenner du ein person eller organisasjon som har gjort ein kulturinnsats utanom det vanlege i Møre og Romsdal?

Les meir

Stor interesse for barn og unge si psykiske helse

15. og 16. april skal 300 personar frå heile fylket lære om korleis vi kan gje barn og unge god psykisk helse. -Det har aldri vore arrangert ein så stor samarbeidskonferanse i vårt fylke med dette temaet tidlegare, seier Svein Neerland frå Møre og Romsdal fylkeskommune.

Les meir

Seks tildelt kunstnarstipend for 2015

Kultur- og folkehelseutvalet vedtok 2.9.2015 å tildele kunstnarstipend for 2015 til seks kunstnarar. Til saman blir det delt ut 450 000 kroner.

Les meir