Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Søk > Avansert

Avansert søk


Preben Geir Irvung

Gurispelet 2018

4. Handlingsplan

plan-kalender

I denne delen av HMS-systemet for Rauma videregående skole skal vi finne plan for dei tiltaka som skal gjennomførast ut frå dei kartleggingane som er gjennomført, og dei resultatmåla som er sett for skolen

Handlingsplan BHT og Rauma VGS

(Neste års plan, 2018, er felles og et arbeidsårshjul som er lagt fram for Stamina. De har gode innspill som vi skal arbeide videre med sammen)

Handlingsplan HMS

8. Revisjon

Illustrasjonsbilde

Resultatet frå dei ulike revisjonane av HMS-systemet ved administrasjonsavdelinga. 
AMU går gjennom systemet 1 gang pr. år.

FB-COVER_2

Skjermbilde - SVV intranett - intervju Dag Lervik

Valdagen blir 9. september 2019

Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 er fastsatt til mandag 9. september. Dette ble fastsatt i statsråd 16. mars.

Her kan du lese mer om fylkestingsvalget.

Les meir