Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Søk > Avansert

Avansert søk


Knoppjakten er over

Delprosjektet Knoppskyting går nå over i en ny fase, rekrutteringsfasen og knoppjakten er nå over. Etter gjennomgang av 20 prosjekter, sitter vi nå igjen med 7 – 8 knopper som skal utvikles videre, og der det skal underskrives avtale med bedriftene.

Les meir

Avklaringskurset ”Skal – skal ikkje” i Ørsta/Volda

hoppid.no arrangerer avklaringskurset "-Skal - skal ikkje" i Ørsta/Volda 9. oktober.

Har du lyst til å starte eiga bedrift? Bli med på avklaringskurs.

Les meir

Trur på miljø, kultur og innvandrarar

Entreprenørskap må vere meir enn reproduksjon av maskulin industri. Vi treng fleire etablerarar innan miljø, kultur og etnisk entreprenørskap. Det meiner Olaug Haugen, rådmann i Tingvoll og medlem i styringsgruppa til hoppid.no

Les meir

Vil ha kompetente gründerar

Det er blant dei med høgare utdanning vi finn gründarene som vil prege kunnskapssamfunnet, meiner Steinar Nistad, medlem i styringsgruppa for hoppid.no.

Les meir

Studentbedrift hjelper andre å starte bedrift

Sarah Isabella Bjørge har starta studentbedrifta Noesis, der ho vil assistere bedrifter i startfasen.

- Entreprenørskap vil seie å bygge noko. Vi bygger noko når vi startar studentbedrift, seier Sarah entusiastisk.

Les meir

Aktive bygdemobiliseringsprosjekt

Tilsaman tolv bygder har til no fått støtte til bygdemobiliseringsprosjekt gjennom hoppid.no. Reiseliv, næringsutvikling, entreprenørskap og trivsel er tiltak som går igjen i mange av prosjekta.
 

Les meir

Pilotprosjekt på knoppskyting

Gjennom eit toårig pilotprosjekt skal hoppid.no satse på knoppskyting frå eksisterande næringsliv. Prosjektet skal gjennomførast av ein ekstern operatør under leiing og styring i frå hoppid.no og Innovasjon Norge.

Les meir

- Ingen leik – ingen læring

Det er mottoet til Heidi Leren, gründer i LERENdesign as på Åndalsnes og medlem i styringsgruppa til hoppid.no. Ho meiner gode gründerar er realistiske, stortenkjande, arbeidsame og leikande - på ein gong.

Les meir

Første gründercamp på byungdomsskole

Som første byungdomsskole i fylket arrangerte Nordlandet ungdomsskole (NUS) i Kristiansund gründercamp 22. – 25. oktober. Alle elevene på 10. årstrinn deltok. 15 ulike problemstillinger ble belyst fra flere vinkler med strålende resultat.

Les meir

Optimistiske bygder samlast på Sæbø

Komande fredag samlast ni aktive bygdemobiliseringsprosjekt på Sæbø i Hjørundfjorden, på programmet står erfaringsutveksling og fagleg påfyll.

Les meir