Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Søk > Avansert

Avansert søk


4. Handlingsplan

plan-kalender

I denne delen av HMS-systemet for Ålesund videregående skole, ligger plan for tiltak som skal gjennomføres. Planen er laget med utgangspunkt i gjennomførte vernerunder, kartlegginger av det fysiske arbeidsmiljøet, tilsyn og risikokartlegginger, samt lokale resultatmål for HMS ved Ålesund videregående skole.

Alle vedlikeholdsoppgaver blir lagt inn i programmet Facilit og kvalitetssikret der.

BHT-periodeplan (handlingsplan) for 2015-2017 og tiltaksplan per 20.07.2017 finner du i høyre marg. HMS-årshjul for 2017 ligger under.

3. Kartlegging

Sentrale fokusområde i kartleggingen er:

Illustrasjon kartlegging
  • ergonomi
  • inneklima
  • psykososialt arbeidsmiljø
  • helse