Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Søk > Avansert

Avansert søk


Tilbodskatalog for vidaregåande opplæring

Onsdag 4. januar opna det for søking til videregående opplæring på vigo.no. Under finn du ei oversikt over alle tilboda for skoleåret 2017/2018.

Les meir

Oppmelding til privatisteksamen

Privatisteksamen

Meir informasjon her: Privatisteksamen 

Les meir

Together-prosjektet – “Teaching and Training activity” i Molde

Møre og Romsdal Fylkeskommune var 11.-15. september vertskap for til saman 21 personar frå Santo Tirso i Portugal, Tallinn  i Estland og Läänemaa regionen i Estland. Besøket er ein del av det Erasmusstøtta prosjektet «Together», der temaet er «Best practice exchange for integrating refugees».  

Les meir

Stort engasjement på Elevrådskonferansen

25. -26. september var om lag 40 elevrådsleiarar og –nestleiarar frå 18 vidaregåande skolar samla til årets elevrådskonferanse på Vestnes. Gjennom to dagar fekk deltakarane ta del i eit bredt program med fleire presentasjonar, mange gode diskusjonar og, ikkje minst, erfaringsdeling.

Les meir

Forstudie for nytt studietilbod ved Fagskolen i Kristiansund

Fagskolestyret har vedtatt å starte eit forstudie for å vurdere om det er mogleg å etablere eit nytt fagskolestudium i digital kompetanse i Kristiansund.

Les meir

Fleire har fått læreplass, men mange manglar tilbod

–Det langt fleire som har fått læreplass i år, samanlikna med same tid dei to seinaste åra. Men framleis er det mange som står utan tilbod,  fortel fagopplæringssjef Bjørnar Loe. 

Les meir

Trygt og godt skolemiljø

Alle elevar har rett på eit godt og trygt skolemiljø. 

Les meir

1.inntak skoleåret 2012-2013

Førsteinntaket er no klart og 10.122 søkjarar med ungdomsrett har fått tilbod om plass i denne omgongen. Klikk på teksten for å sjå vedlegg og meir info.

Les meir

Malar og skjema

Les meir