Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Søk > Avansert

Avansert søk


Utlysing prosjekt innanfor temaet alternative marine råstoff til fiskefôr

VestMarin er det fylkesovergripande marine samarbeid mellom dei fire fylkeskommunane på Vestlandet. VestMarin søker no etter gode prosjekt knytt til temaet alternative marine råstoff til fiskefôr. Det er sett av ein pott på inntil 900 000 kroner til fleire prosjekt innan dette temaet.

Les meir

Konsekvensutgreiing for auka produksjon av laks på Sør Smøla

Møre og Romsdal fylkeskommune har som ansvarlig mynde lagt ut forslag til utgreiingsprogram for konsekvensutgreiing i samband med søknader om auka produksjon av laks på lokalitetane Solværet og Fjordprakken i Smøla kommune til offentleg ettersyn.

Les meir

Er regionen vår smart nok?

Vest-Norges Brusselkontor og Hordaland fylkeskommune inviterer til halvdagsseminar med tittelen "Er regionen vår smart nok?", og set fokus på smart spesialisering.

Les meir

Gründercamperar løyste fylkeskommunale oppgåver

I veke 13 møtte ungdomsskoleelevar til Gründercamp hos fylkeskommunen. Her tok dei oppgåver om klimaspørsmål, utdanningstilbod, samferdsel og informasjon på strak arm.

Les meir

Sunnmørskommunar skal studere innovasjon og nytenking

I haust set politisk og administrativ leiing i Sunnmørskommunane seg på skulebenken for å lære innovasjon og nytenking i offentleg sektor. Møre og Romsdal fylkeskommune har løyvd  to millionar kroner til studiet.

Les meir

Invitasjon til årets Lean-seminar

Lean Forum Nordvest arrangerer årets lokale Lean-seminar 28.april i Ålesund, med presentasjon av spanande Leanprosjekt i private bedrifter og offentlig forvaltning.

Les meir

Felles ønskje om berekraftig bruk av vassressursane

Det er eit omfattande arbeid som no skjer for å bli einige om bruken av elvar, innsjøar, kystvatn og grunnvatn i Møre og Romsdal. Tysdag 27. oktober var det møte i vassregionutvalet der måla i forvaltningsplanen vart drøfta. 

Les meir

Lær god miljøkommunikasjon

Lurer du på korleis du skal kommunisere miljøarbeidet? Korleis skal du finne den rette tonen? Kva er best – gulrot eller pisk? Dette og mykje meir får du svar på om du melder deg på arbeidsverkstad i miljø- og klimakommunikasjon 9. desember i Molde.

Les meir

Fræna vgs resertifisert som Miljøfytårn

Fræna vidaregåande skole brukar miljøfyrtårnordninga til å bli meir bevisste på miljøtiltak, og arbeidet har gitt resultat.

Les meir

6,7 mill til ny sjøfront i Vestnes

Med støtte frå Møre og Romsdal fylkeskommune, skal Vestnes opne blikket mot fjorden med ein ny og attraktiv hamnepromenade.

Les meir