Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Søk > Avansert

Avansert søk


Klage på eksamen

   
   

Kurs for instruktørar og faglege leiarar

Som eit ledd i kvalitetssikringa av fagopplæringa har vi kurs for instruktørar og faglege leiarar kvar haust. Dette omfattar oppfølging av lærlingar, lærekandidatar og praksiskandidatar.

 

C16B3351fx

svgs019

svgs022

Tilskot

Alle bedrifter og opplæringskontor som har lærlingar/lærekandidatar vil få tilskot for opplæringsjobben dei gjer. Satsane er fastsette av Kunnskapsdepartmentet og fylkeskommunen står for utbetalinga.

C16B3476fx

Politiske organ

Fylkestinget

Fylkestinget er det øvste, folkevalte organet i fylkeskommunen og består av 47 medlemer og har normalt fire samlingar pr år. Det er fylkestinget som set rammene for den fylkeskommunale verksemda. Dette skjer gjennom vedtak om fylkesplan, økonomiplan, årsbudsjett og andre prinsipielle saker for fylkeskommunen.