Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Søk > Avansert

Avansert søk


7. Opplæring

Opplæring illustrasjonsfigur

Tilsette med spesielt ansvar innan HMS, skal ha kurs i Modul 1-3, som er nyare enn 5 år. Spesielt ansvar innan HMS har dei som sit i leiargruppe, AMU, er verneombod, brannvernleiar og HMS-koordinator. 

Månadens bilde desember 2017

Vinnaren er Åge Ødegård frå Batnfjordsøra, og arbeider ved samferdselsavdelinga. Det kom inn mange gode bilde også denne månaden, og fleire var med å kjempa i toppen. 

Les meir

4. Handlingsplan

I denne delen av HMS-systemet skal vi finne plan for dei tiltaka som skal gjennomførast ut frå dei kartleggingane som er gjennomført, og dei resultatmåla som er sett for Sykkylven vgs. Handlingsplanar vert vedteke i AMU.

Handlingsplan for 2018

Lokale resultatmål og handlingsplan 2018

Les meir

8. Revisjon

Illustrasjonsbilde

Revisjonen av HMS-system vil bli gjort i samarbeid men hovudverneombod og lagt fram for AMU.

Fire av avgangane på rute 531 Molde-Hollingsholm-Malmeskiftet blir flytta fram med fem minutt

Frå og med måndag 22. januar vil fire av avgangane på rute 531 Molde-Hollingsholm-Malmeskiftet bli flytta fram med fem minutt.

Les meir