Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Søk > Avansert

Avansert søk


4. Handlingsplan

HANDLINGSPLAN ETTER VERNERUNDE

Med utgangspunkt i ein vernerunde og andre tilbakemeldingar blir det utarbeidd ein handlingsplan.

Handlingsplanen blir tatt opp i AMU-møter og vurdert fortløpande.

HANDLINGSPLAN MED BEDRIFTSHELSETENESTA

I samarbeid med bedriftshelsetenesta har skolen utarbeidd handlingsplan for skoleåret 2018-2019. Den sentrale avtalen Møre og Romsdal fylkeskommune har med Stamina Helse ligg til grunn for handlingsplanen.

5. Rapportering

UPA skole leverer årleg ein HMS-rapport til Møre og Romsdal fylkeskommune. Det som kjem fram i rapporten blir kvalitetssikra både i leiarteamet av hovudverneombod og ved handsaming i AMU.

I samband med uønska hendingar blir det skrive hendingsrapport som blir sendt ansvarleg leiar med kopi til hovudverneombod for vidare oppfølging i Riskmanager. AMU blir orientert om uønska hendingar.

Fagval Vg3 MU 2018-2019

Fagvalskjema MU VG3
  1. Skriv inn namnet ditt

Fagval Vg2 MU/MK 2018-2019

Fagvalskjema MU/MK VG2
  1. Skriv inn namnet ditt

Fagval Vg3 MK 2018-2019

Fagvalskjema MK VG3
  1. Skriv inn namnet ditt

Fagval Vg2 ST 2018-2019

Fagvalskjema Studiespesialisering VG2
  1. Skriv inn namnet ditt

Fagval Vg3 ST 2018-2019

Fagvalskjema Studiespesialisering VG3
  1. Skriv inn namnet ditt