Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Søk > Avansert

Avansert søk


Om oss

 

Karriere Møre og Romsdal er eit tilbod om karriererettleiing for vaksne i fylket.

Fortrinn og individuell vurdering i inntak til vgo

Skal du søke om rett til fortrinn eller individuell vurdering i inntak til vidaregåande opplæring så er søknadsfristen 1. februar. Rådgjevar ved grunnskolen eller den vidaregåande skolen du går ved skal hjelpe deg med innsøking og utfylling av vedleggsskjema.

   
   

Melding til skolen om tilretteleggingsbehov

Om du har informasjon som du meiner skolen du søker inntak hos bør ha for å legge til rette opplæringa for deg best muleg, så skal du fylle ut eit B-skjema og sende inn parallelt med at du søker i Vigo innan 1. mars.

Det kan gjelde ein vanske skolen bør vite om eller behov for tilrettelegging. Eller det kan gjelde behov for spesialundervisning. I dette skjemaet er det muleg å krysse av for at du ønsker ei samtale med skolen før skolestart.

 
 
Trykk på skjema for å få opp fil til utfylling.
Rådgivar ved skolen du går på kan hjelpe deg med utfylling og med innsending av skjema.

 

Lokal inntaksforskrift

Forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling av læreplassar i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Formålet med den lokale forskrifta er å fastsetje rettar og plikter for søkarar til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal. Den lokale forskrifta utfyller kapittel 6 og kapittel 6A i forskrift til opplæringslova, og informerer om korleis Møre og Romsdal skal gjennomføre inntak og formidling.

Forskrifta gjeld for inntak til offentlege vidaregåande skular, landslinjer og landsdekkande linjer, regionale tilbod og formidling til opplæring i bedrift i Møre og Romsdal fylkeskommune.