Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Søk > Avansert

Avansert søk


Info for lærebedrifter

diplom_web_2

Seksjon for fag- og yrkesopplæring har som oppgåve å kvalitetssikre opplæringa i bedrift (fagopplæringa) i Møre og Romsdal. Her finn du informasjon som kan vere relevant for deg som alt har lærling eller som vurderer å ta inn lærlingar.

Oppmelding til fag-, sveine- og kompetanseprøve

 

utfylling-av-skjema

Aktuelle skjema til bruk ved oppmelding til fag-, sveine- og kompetanseprøve finn du under Dokument her i høgremargen

Prøvenemnd

utfylling-av-skjema

Skjema aktuelle for prøvenemnder finn du under Dokument her i høgremargen

Ruster opp og moderniserer ferjekaiene i regionen

I løpet av de neste årene skal en rekke statlige og fylkeskommunale ferje- og hurtigbåtkaier i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag oppgraderes, bygges om eller det skal bygges nye kaier. Statens vegvesen Region midt er godt i gang.

Les meir

Frå kilometertakst til sonetakst

-For å få eit samordna billetteringssystem på kollektivreiser i fylket, vil vi i løpet av første halvdel av 2012 innføre sonetakst på alle bussar i Møre og Romsdal, seier samferdselssjef Arild Fuglseth.  

Les meir

Samferdselskonferansen 2012

Velkommen til Samferdselskonferansen 2012.
Møre og Romsdal fylkeskommune arrangerer i samarbeid med Kom Vekst AS samferdselskonferanse tirsdag 20. og onsdag 21. mars i Kristiansund.

Les meir

Alternativ transport til Ona fram til 26. mars

På grunn av hindringar vil det ikkje vere muleg å få ferjeanløp til Ona før tidlegast 26.mars. Torghatten Nord AS som er operatør på ruta har sett inn alternativ transport med hurtigbåt og fraktbåt i denne perioden. Hurtigbåten vil anløpe til oppsett ruteplan i perioden.

Les meir

Grønt lys for førehandsinnkrevjing

Stortinget godkjente førehandsinnkrevjing av bompengar til fv. 659 Nordøyvegen i handsaminga av statsbudsjettet for neste år. [13.12.2011]

Les meir

Fem vil bygge ny ferjekai på Festøya - i ferjesambandet E39 Solavågen - Festøya

(14.02.-12) Fem entreprenører vil bygge om ferjekai på Festøya. Ferjesambandet Solavågen – Festøya på E39, er et av de mest trafikkerte sambandene i Møre og Romsdal.

Les meir

Kollektivkortet – eit kort med fleire muligheiter

Det nye Kollektivkortet er no i ferd med å bli implementert i Møre og Romsdal. I tillegg til at kortet erstattar det tradisjonelle ungdomskortet, miljøkortet og periodekortet, er Kollektivkortet også eit rabattkort for enkeltreiser.

Les meir