Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Søk > Avansert

Avansert søk


Vil få på plass terminalar for nødnett i Trollstigområdet

Fylkesrådmannen ønsker å få på plass ei løysing for å kunne varsle om ulykker og uønska hendingar der det ikkje er mogleg å få mobildekning. I dag manglar det mobildekning på strekninga mellom Alnesreset på Trollstig-platået og Langdal i Nordal kommune.

Les meir

Logge på skolearena

På Skolearena kan du som føresett ha full oversikt over skulekvardagen til din elev. Her du følgje med på fråver, karakterar og tilbakemeldingar frå lærar. Du kan også sjølv legge inn meldingar.

Usikker på korleis du registrerer deg på Skolearena?

Sjå denne instruksjonsvideoen:

0M4A1388fx

Foreldreutval

Kvar haust vel dei føresette sine representantar som sit i foreldreutvalet, og som vert nytta som ressurspersonar for skulen vår. 

I år sit følgande i foreldreutvalet: 

Tove Øyen (leiar)
Liv Marie Lillevik (nestleiar)
Berit Hagen
Linda Taraldseth
Mette Ulvestad
Torill Hole
Tove Gjerde
Else Marie Rønning
Gro Slyngstadli
Lisbeth Furstrand
Petter Sætre

Foreldreplakat

Om FRAM

FRAM – kollektivtilbodet i Møre og Romsdal

FRAM er namnet på det samla kollektivtilbodet som Møre og Romsdal fylkeskommune er ansvarleg for i fylket.

Det er samferdselsavdelinga i fylkeskommunen som arbeidar med å planlegge og lage rutene til bussane, hurtigbåtane og fylkesvegferjene merka med FRAM-namnet.

I tillegg er vi ansvarlege for å marknadsføre og kommunisere dette tilbodet til publikum. FRAM har omkring 20 millionar reisande i året.

Les meir