Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Søk > Avansert

Avansert søk


Busstrafikken går som normalt frå Ålesund rutebilstasjon fredag 15. og laurdag 16. juni

På måndag vart det sendt ut trafikkmelding om at alle bussar med avgang frå Ålesund rutebilstasjon etter kl 17.20 på fredag 15. og laurdag 16. juni, ville gå frå spor 5 ved hovudvegen på grunn av Ålesund Live.

Les meir

3. Avvik og risiko

 

På UPA skole ivaretek ein arbeidsmiljøet til både elevar og tilsette ved å ha fokus på følgjande:

  • ergonomi
  • inneklima
  • psykososialt arbeidsmiljø
  • god helse
  • tryggleik
  • branntryggleik
  • forureining
  • elektriske anlegg

 

 Arbeidsmiljøet blir ivaretatt gjennom:

 Brannøvingar

 Vernerundar

 Risikovurdering

 Innspel frå elevar og tilsette

'AMU handsamar og vedtek handlingsplanar etter vernerundar og risikovurderingar. UPA skole bruker til dette formålet Riskmanager.

AMU har også ansvar for å sjå til at det som kjem fram i handlingsplanane blir gjennomført innan fastsatt tidsfrist.

Alle avvik blir handsama i AMU.

UPA skole er en liten skole der personalet samlast kvar dag. Avvik blir også fortløpande tatt opp i fellesmøter og deretter registrert i Riskmanager.