Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Søk > Avansert

Avansert søk


GP5 2018

Føresette

C16B2900fx

Sjølv om eleven din no nærmar seg vaksen, vil vi gjerne halde kontakta med deg som føresett.

Kjekt om du tek kontakt, legg igjen meldingar i Skolearena og "heng på" ungdomen din heile skuletida.

I menyen til venstre finn du informasjon om skulekvardagen og viktige lenkjer.

C16B3410fx

Læremiddel og utstyr

Offentleg vidaregående skule er gratis for elevar med ungdomsrett. Både trykte og digitale læremiddel er gratis for elevar. 

Med ungdomsrett har eleven rett til lån og stipend fra Lånekassen. Kor mykje dei kan få avheng av kva utdanning dei tek, kor mykje eleven og dei føresette tener, og om eleven bur hos føresette eller for seg sjølv.

Elevar på VG1, VG2 og VG3 har rett til stipend til utstyr frå Lånekassen.

Trollstigen

Elevar

vert du møtt med respekt og med forventning om at nettopp du skal verte ein viktig deltakar i skulekvardagen.

Våre lærarar gjer sitt ytterste for å gi ei variert og god undervisning. 
Vi legg til rette for god læring, trivsel og meistring, medan du stiller førebudd og med vilje til å lære.