Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Søk > Avansert

Avansert søk


Retningslinjer for datalagring

Dataveksten er høy og all lagring har en kostnad. Vi må ha et bevisst forhold til hva vi lagrer og hvor vi lagrer det. Hovedprinsippet er at vi bare skal lagre dataene en gang og data vi ikke trenger skal slettes. Det er allikevel en del unntak fra dette som er nødvendig for å jobbe effektivt.

Noen typer data er en del av en arbeidsflyt og er definert gjennom rutiner (f.eks. skanning og lagring av elektroniske faktura, lagring av digital røntgen osv.). Andre typer data er ikke stengt definerte gjennom rutiner, f.eks. lagring av dokumenter, bilder, video og lydfiler.

I tillegg til å definere hvor man lagrer data, vil det være relevant å definere krav til ytelse og sikkerhet for tilgjengelighet av ulike typer data. Noen data kan lagres på «tregere» lagringsmedia, mens andre typer data må ha høy ytelse og tilgjengelighet.

Private data som bilder, lydfiler og video skal ikke lagres på filservere i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Permisjonsreglementet er revidert

Permisjonsreglementet slik det no er framstilt, er godkjent i møte i hovudsamarbeidsutvalet  23. februar 2016. Reglementet er gjennomgått, oppdatert, og gjort tilgjengeleg digitalt for leiarar og tilsette i fylkeskommunen.»

Les meir

Evaluering arbeidstidsordninga for undervisningspersonell 2015/2016

Partane på skulenivå skal evaluere arbeidstidsordninga 2015/2016

Formål: Gje fylkesnivået og skulenivået grunnlag for og understøtte kommande prosessar.

-           Svarfrist innen 26.2.2016

Skjema for evaluering kjem sist i artikkelen.

Les meir

Fylkesakademiet sin kurskatalog for 2016

Kurskatalogen for 2016 er vedtatt i møte i hovudsamarbeidsutvalet i møte 23. februar 2016. Kurskatalogen  er Møre og Romsdal fylkeskommune sitt kompetansetilbod på arbeidsgivar – og organisasjonsområdet for 2016

Les meir

Skulesamråd 2016

4. Velferdspermisjon

Lov eller avtalegrunnlag:

  • HTA kap.1 § 14, 14.1 » Når viktige velferdsgrunner foreligger, kan arbeidstaker tilstås velferdspermisjon med lønn i inntil 12 arbeidsdager pr. kalenderår. Det kan avtales fleksibelt uttak av permisjonsdagene.

Sentralt Tariffoppgjer 2014

KF Infoserie er oppdatert etter tariffoppgjøret.

For pålogging/registering som bruker av KF Infoserie:
http://mrfylke.no/Intranett/Arbeidsgivar-HR/Lov-Avtale-Reglement/KF-infoserie 

Les meir

Sentralt tariffoppgjer 2015

Forhandlingsløsning i kommunesektoren

KS og alle forhandlingssammenslutningene LO Kommune, Unio kommune og YS Kommune er enige i årets tariffoppgjør. Det gis ikke nye lønnstillegg ut over det partene ble enige om i fjor. Akademikerne Kommune trenger tid til å vurdere KS’ siste tilbud.

Les meir

2016

Her finnn du saksframlegg og referat frå møte i  Samarbeidsutvalet for sentraladministrasjonen (SAMU-S) i 2016.

Møtereferat:

Møte 16.02.16

Møte 13.04.16

Møte 8.06.16

Møte 13.09.16

Møte 30.11.16