Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Søk > Avansert

Avansert søk


Spørreundersøkelse om introduksjon sendes ut fredag 30. januar.

I morgen sender vi ut en spørreundersøkelse om introduksjon på ny arbeidsplass for alle ansatte i tannhelsetjenesten.

Les meir

Trygg, ønsket og ivaretatt

Det å føle seg velkommen på arbeidsplassen har stor betydning for nye arbeidstakere. Det å få en god introduksjon til en ny arbeidsplass er viktig for å trives, og for å for å gjøre en god jobb. Opplevelsen av trygghet, å være ønsket og ivaretatt er gjennomgående temaer som kommer fram i en fersk spørreundersøkelse.

Les meir

Retningslinjer for datalagring

Dataveksten er høy og all lagring har en kostnad. Vi må ha et bevisst forhold til hva vi lagrer og hvor vi lagrer det. Hovedprinsippet er at vi bare skal lagre dataene en gang og data vi ikke trenger skal slettes. Det er allikevel en del unntak fra dette som er nødvendig for å jobbe effektivt.

Noen typer data er en del av en arbeidsflyt og er definert gjennom rutiner (f.eks. skanning og lagring av elektroniske faktura, lagring av digital røntgen osv.). Andre typer data er ikke stengt definerte gjennom rutiner, f.eks. lagring av dokumenter, bilder, video og lydfiler.

I tillegg til å definere hvor man lagrer data, vil det være relevant å definere krav til ytelse og sikkerhet for tilgjengelighet av ulike typer data. Noen data kan lagres på «tregere» lagringsmedia, mens andre typer data må ha høy ytelse og tilgjengelighet.

Private data som bilder, lydfiler og video skal ikke lagres på filservere i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Permisjonsreglementet er revidert

Permisjonsreglementet slik det no er framstilt, er godkjent i møte i hovudsamarbeidsutvalet  23. februar 2016. Reglementet er gjennomgått, oppdatert, og gjort tilgjengeleg digitalt for leiarar og tilsette i fylkeskommunen.»

Les meir

Evaluering arbeidstidsordninga for undervisningspersonell 2015/2016

Partane på skulenivå skal evaluere arbeidstidsordninga 2015/2016

Formål: Gje fylkesnivået og skulenivået grunnlag for og understøtte kommande prosessar.

-           Svarfrist innen 26.2.2016

Skjema for evaluering kjem sist i artikkelen.

Les meir

Fylkesakademiet sin kurskatalog for 2016

Kurskatalogen for 2016 er vedtatt i møte i hovudsamarbeidsutvalet i møte 23. februar 2016. Kurskatalogen  er Møre og Romsdal fylkeskommune sitt kompetansetilbod på arbeidsgivar – og organisasjonsområdet for 2016

Les meir

Skulesamråd 2016