Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Søk > Avansert

Avansert søk


Permisjonsreglementet er revidert

Permisjonsreglementet slik det no er framstilt, er godkjent i møte i hovudsamarbeidsutvalet  23. februar 2016. Reglementet er gjennomgått, oppdatert, og gjort tilgjengeleg digitalt for leiarar og tilsette i fylkeskommunen.»

Les meir

Evaluering arbeidstidsordninga for undervisningspersonell 2015/2016

Partane på skulenivå skal evaluere arbeidstidsordninga 2015/2016

Formål: Gje fylkesnivået og skulenivået grunnlag for og understøtte kommande prosessar.

-           Svarfrist innen 26.2.2016

Skjema for evaluering kjem sist i artikkelen.

Les meir

Fylkesakademiet sin kurskatalog for 2016

Kurskatalogen for 2016 er vedtatt i møte i hovudsamarbeidsutvalet i møte 23. februar 2016. Kurskatalogen  er Møre og Romsdal fylkeskommune sitt kompetansetilbod på arbeidsgivar – og organisasjonsområdet for 2016

Les meir

Skulesamråd 2016

Sentralt Tariffoppgjer 2014

KF Infoserie er oppdatert etter tariffoppgjøret.

For pålogging/registering som bruker av KF Infoserie:
http://mrfylke.no/Intranett/Arbeidsgivar-HR/Lov-Avtale-Reglement/KF-infoserie 

Les meir

Sentralt tariffoppgjer 2015

Forhandlingsløsning i kommunesektoren

KS og alle forhandlingssammenslutningene LO Kommune, Unio kommune og YS Kommune er enige i årets tariffoppgjør. Det gis ikke nye lønnstillegg ut over det partene ble enige om i fjor. Akademikerne Kommune trenger tid til å vurdere KS’ siste tilbud.

Les meir

2016

Her finnn du saksframlegg og referat frå møte i  Samarbeidsutvalet for sentraladministrasjonen (SAMU-S) i 2016.

Møtereferat:

Møte 16.02.16

Møte 13.04.16

Møte 8.06.16

Møte 13.09.16

Møte 30.11.16

Møte i Kontrollutvalet 18. januar

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten "Ferjeanboda - kostnadsutvikling, kapasitet og tilbod", Tilbakemelding frå utdanningsutvalet til rapporten "Kapasitet- og tilbodsstruktur innan vgo i Eiksundregionen er mellom sakene utvalet skal behandle.

Les meir

Går inn for makebytte av tomt med Molde kommune

Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik tilrår fylkesutvalet å gå inn avtale om om makebytte av areal mellom Molde kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune. Arealet gjeld "Bjørsito" og  Fylkeshuskvartalet.

Les meir