Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Søk > Avansert

Avansert søk


Om fagskoleutdanning

Her får du en kort innføring i fagskolenes tilbud, struktur, og plass i det norske utdanningssystemet.

Om skolen

Fagskolen i Kristiansund tilbyr yrkesrettet, høyere utdanning – på samme nivå som høyskoler og universitet. Våre utdanninger bygger på fagbrev fra videregående skole, og har et praktisk rettet fokus.

Boring (3 år, deltid)

Fagskoleutdanningen i boring går dypere i de ulike fasene i boreoperasjonen i forbindelse med olje- og gassbrønner og påfølgende klargjøring for produksjon. 

Produktivitetskonferansen 2016

Det har vært to interessante og lærerike dager på Caroline Konferansesenter her i Kristiansund, med fokus på muligheter og utfordringer i akvakulturnæringen. 

Les meir

HMS årsrapport for 2015

Nokre trekk for HMS-utviklinga siste året er mellom anna: relativt høgt sjukefråver blant administrativt personell, for lite lokal dokumentasjon av risikovurderingar og avvik, mange skolar med liten AMU-aktivitet.

Les meir