Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Vg2 Helseservicefag

Vi får fra høsten 2012 av, hvis det melder seg nok søkere,
Vg2 Helseservicefag.

Romsdal_9639

Programfagene skal gi et felles grunnlag for helseservicearbeidere, som har en viktig funksjon i det helsefremmende arbeidet, og som forstår hva god service, effektivitet og profesjonell kundebehandling har å si.

Helheten i studiet skal gi elevene en plattform for videre yrkesvalg og legge til rette for utvikling av faglig forståelse gjennom kunnskap, refleksjon, etisk bevisstgjøring, respekt og toleranse.

Opplæringen skal være praksisnær, tverrfaglig og knytte teori og praksis sammen. 
 

Muligheter etter Vg2 Helseservicefag

Gjennomført Vg2 Helseservicefag kvalifiserer til opptak på følgende studier:

  • Vg3 Apotekteknikk
  • Vg3 Helsesekretær
  • Vg3 Tannhelsesekretær
     

Studiets innhold

Helsefremmende arbeid:
Programfaget handler om hvordan levevaner, fysisk aktivitet, kosthold og miljø påvirker helsen. Immunforsvaret, fordøyelsessystemeet og hva kostholdet har å si, står sentralt. Førstehjelp, grunnleggende sykdomsforståelse, ergonomi og hvordan service fremmer helse, hører med. Likeså helse, miljø og trygghet, med særlig vekt på smittevern og hygienetiltak.
 

Kommunikasjon og samhandling:
Programfaget handler om kommunikasjon og samhandling i møte med pasienter, kunder og samarbeidspartnere. Det omfatter bevisstgjøring av egen væremåte overfor pasienter og kunder, og hva respekt, toleranse og omsorg for andre har å si i yrkesutøvelsen.  Observasjon av pasienter og klienter i tillegg til relevant regelverk om taushetsplikt og personvern hører og med.
 

Yrkesutøving:
Programfaget handler om de elementene som er felles for yrkene innenfor helseservicefaget, og de krav som blir stilt til god yrkesutøvelse. Etikk, service, profesjonell kundebehandling og tverrfaglig samarbeid står sentralt. Administrative rutiner, regelverk for helsepersonell  og bruk av kontorteknisk og digitalt utstyr hører inn under dette programfaget. 

Elevene skal opp til en tverrfaglig eksamen i disse fagene.
 

Mer informasjon