Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Vg2 IKT-servicefag

I dagens digitaliserte verden finnes det ikke lenger bedrifter uten datasystemer. Og der det er datasystemer, må det være minst én person som forstår disse systemene fullt ut.

IKT-servicefag - bilde fra servicesamferdsel.no

Denne personen er IKT service-
medarbeider, og som lærling lærer du å bli denne meget viktige personen som ingen bedrift klarer seg uten. Du lærer å kommunisere på både norsk og engelsk med brukere, leverandører og andre fagfolk gjennom en rekke ulike medier. Du lærer å forstå datasystemer og formidle denne kunnskapen slik at andre får en enklere hverdag.
 

Allmenfag og programfag

IKT-servicefag er en sammensetning av felles allmennfag og studierelaterte programfag. Dette betyr at IKT-servicefag har både engelsk, kroppsøving, norsk og samfunnsfag, men hovedvekten er på programfag som rettes mot kursets innhold - nemlig IKT. Programfagene deles inn i følgende fag:

 • Bruker– og driftssstøtte
 • Drift og vedlikehold
 • Virksomhetsstøtte
 • Prosjekt til fordypning
    
IKT-servicefag - bilde på datamaskin

Hva for du erfaring med?

 • Nettverk
 • Sikkerhet
 • Opplæringsvideo
 • Samtaleteknikk
 • Presentasjonsteknikk
 • Pulibkasjoner/brosjyrer
 • Trådløse nettverk
 • Lover og regler
 • Kost/nytte
   

Programmene vi bruker

 • Windows 7
 • Microsoft Server 8
 • Adobe Photoshop
 • Adobe Flash
 • Adobe Premiere
 • Camtasia Studio
 • HTML
 • Microsoft Visual Basic
 • Helpdesk
   

Mer informasjon

 Bilder fra serviceogsamferdsel.no