Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Vg2 Data og elektronikk

Samfunnet er i stadig høyere grad blitt avhengig av en rekke data- og elektronikksystemer og elektronisk infrastruktur.

Data og elektronikk skal medvirke til å dekke samfunnets behov for kompetanse i alt fra enkelt brukerutstyr som PC og mobiltelefon til avanserte kommunikasjons- og navigasjonssystemer. For at systemer og infrastruktur skal være velfungerende og stabile, er det viktig at installasjon og vedlikehold blir utført av kvalifiserte fagfolk.
 

Elev i 2DE1

Skolehverdagen

Som elev ved Data og elektronikk vil du arbeide både praktisk og teoretisk med en rekke forskjellige temaer. Du vil blant annet jobbe med installasjon, drift og vedlikehold av:

 • Program- og maskinvare for datamaskiner
 • Datanettverk
 • TV- og satellitt-anlegg
 • Telefoni-anlegg
 • Brann- og innbruddsalarmanlegg
 • Elektroniske kart og GPS

I forbindelse med prosjekt til fordypning vil du også i noen uker være utplassert i bedrift. Dette vil gi deg nyttig yrkeserfaring og mulighet til å bli kjent med aktuelle lærebedrifter.
 

Aktuelle lærefag

Begge lærefagene består i 2,5 år med opplæring i bedrift. Det betyr at du også går ut i lære i bedrift etter Vg2 dersom du vil bli Dataelektroniker. Romsdal videregående skole har dette som en prøveordning. Merk deg at dette ikke står oppført i Vigo.
 

Internasjonalisering

Data og elektronikk har i flere år hatt samarbeid med Carlow College i Irland gjennom Leonardo-legatet. Våre elever har i 2 uker fått følge undervisning ved denne skolen og fått delta på utplasseringsordninger der borte. Dette har gitt elevene en helt spesiell erfaring som de kan ta med seg senere i livet.
 

Bedriftsbesøk og studietur

Gjennom skoleåret legger vi vekt på å besøke aktuelle bedrifter og utdanningsinstitusjoner i vårt nærområde. Dessuten har vi i flere år i løpet av mai tatt turen til NTNU i Trondheim.
 

Elev i 2DE1

Ungdomsbedrift

I desember 2011 startet den første ungdomsbedriften ved Elektrofag. Det er elever i 2DE1 (Vg2 Data og elektronikk) med bedriften
Romsdal DataService UB.
 

Videre utdanning

Etter Vg2 Data og elektronikk kan du ta videre utdanning ved:

 • Fagskole
 • Forkurs til ingeniørhøgskole
 • Romteknologi
 • Almennfaglig påbygning for å få generell studiekompetanse
 • Forsvaret

Dersom du går ut i lære, kan du etter fullført fagbrev ta videreutdanning til ingeniør via den såkalte Y-veien.
 

Mer informasjon