Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Vg1 Elektrofag

Programfagene utgjør 23 timer i uken. De resterende timene blir brukt på matematikk, naturfag, kroppsøving, norsk og engelsk. Vg1 skal gi deg et godt innblikk i de tre programområdene og det lokale næringsliv innenfor de forskjellige fagene. Ved avdeling for elektrofag har vi organisert Vg1 i 5 grupper à 12 elever. Dette gir små grupper med muligheter for individuell veiledning og tett oppfølging av den enkelte.

Sikkerhetsforståelse og grunnleggende forståelse for regelverk skal være sentrale elementer i opplæringen. Opplæringen skal fremme selvstendighet og samarbeid med andre i og utenfor eget fagområde. Videre skal serviceinnstilling og evne til å kommunisere med brukere, supportpersonell og kolleger ivaretas. Nøyaktighet, kreativitet og løsningsorientering i utførelsen av arbeidet skal også være sentrale faktorer.
 

Beskrivelse av felles programfag

 • Data- og elektronikksystemer:
  Programfaget data- og elektronikksystemer omfatter enkle systemer for adgangskontroll, alarm, kommunikasjon, databehandling, lyd og bilde. Integrert i programfaget er kommunikasjon, helse, miljø og sikkerhet, entreprenørskap og bruk av standarder og digitale verktøy.
 • Elenergisystemer:
  Programfaget elenergisystemer omfatter enkle systemer for lys, varme, produksjon og distribusjon av elektrisk energi. Integrert i programfaget er kommunikasjon, regelverk, helse, miljø og sikkerhet og bruk av digitale verktøy.
 • Automatiseringssystemer:
  Programfaget automatiseringssystemer omfatter enkle systemer for motorstyringer, reléstyringer, programmerbare logiske styringer og regulering. Integrert i programfaget er kommunikasjon, regelverk, helse, miljø og sikkerhet, mekanisk arbeid og bruk av digitale verktøy.
 • Prosjekt til fordyping:
  Programfaget prosjekt til fordypning gir muligheter til fordyping i et eller flere av programfagene.
   

Mer informasjon