Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Organisasjon > Kommunikasjon > Pressemeldingar > 332 påmeldt til frisklivskonferanse

332 påmeldt til frisklivskonferanse

Heile 332 deltakarar frå heile landet har meldt deg på til Frisklivskonferanse i Ålesund.
 - Dette var enno betre enn vi hadde våga å håpe på, seier Ann Helene Skare, rågivar for folkehelsearbeid i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Tema for konferansen er etablering og utvikling av frisklivssentralar, og er for kommunar som ønskjer å starte, eller har starta, slike sentralar.
Samlinga går over tre dagar på Rica Parken Hotell, Ålesund.

Målet med konferansen er:
• Gi inspirasjon til å etablere og utvikle kvalitetssikra frisklivssentralar
• Gi kompetanseheving i å kommunisere om, og tilretteleggje for endring av helseatferd
• Auke fokuset på motivasjon, meistring, helsefremjing og førebygging av sjukdomar og lidelser som kan relateres til helseatferd

Arrangørar:
Helsedirektoratet
Møre og Romsdal fylkeskommune og
Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Påmelding og program finn du på:
Helsedirektoratets nettsider:
http://www.helsedirektoratet.no/fysiskaktivitet/
Nettsidene til Fylkesmannen i Møre og Romsdal:
http://www.fylkesmannen.no/fagom.aspx?m=1549&amid=3475029
Nettsidene til Møre og Romsdal fylkeskommune:
https://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Folkehelse-fysisk-aktivitet

Meir info:
Påmelding og program på Helsedirektoratet sine nettsider:
http://www.helsedirektoratet.no/fysiskaktivitet/
Relevante nettsider til Fylkesmannen i Møre og Romsdal:
http://www.fylkesmannen.no/fagom.aspx?m=1549&amid=3475029
Relevante nettsider til Møre og Romsdal fylkeskommune:
https://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Folkehelse-fysisk-aktivitet

Kontaktperson:
Ann Helene Skare, Rådgivar folkehelsearbeid, epost: ann.helene.skare(at)mrfylke.no, tlf: 71 25 82 75/958 89 423