Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Nyheiter > Protest mot Sellafield-anlegget

Protest mot Sellafield-anlegget

Leder av Vestlandsrådet Tom Tvedt krever at miljøvernminister Erik Solheim nå starter drøftinger med styresmaktene i Storbritannia for å få redusert faren for atomutslipp fra Sellafield-anlegget.

Tvedt etterlyser øket engasjement fra regjeringen i kampen mot atomutslipp fra Sellafield-anlegget i Storbritannia.

- Vi vet at Statens strålevern har estimert miljøkonsekvensene i Norge i forbindelse med en hypotetisk ulykke ved Sellafield-anlegget. Målingene viser at de estimerte konsekvensene er store, og at Vestlandet er særlig utsatt. Det gir grunn til bekymring, sier Tom Tvedt.

Utgangspunktet for studien til Statens strålevern er et scenario der en eksplosjon og brann ved B215-enheten fører til at en prosent av det radioaktive avfallet i HAL-tankene blir sluppet ut og transportert med luftstrømmene.

- Vestlandsrådet har flere ganger tidligere protestert mot utslippene og problemstillingen er også tatt opp med Nordsjøkommisjonen, som har adressert disse problema direkte til den britiske miljøvernministeren, sier Tvedt.

Vestlandsrådet, med Tom Tvedt i spissen krever nå at Norge og miljøvernministeren nå starter drøftinger med styresmaktene i Storbritannia for å få redusert faren for store miljøkonsekvenser på Vestlandet og i Norge.

Kontaktperson:

Tom Tvedt
Leder av Vestlandsrådet
971 99 233