Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Nyheiter

Ein million til makerspace i bibliotek

Møre og Romsdal fylkeskommune lyser no ut midlar for å styrke folkebiblioteka i Møre og Romsdal sin posisjon som møteplass og aktiv formidlar av kunnskap og kultur. Dette skal skje gjennom ei pilotsatsing på makerspace i biblioteka. I første omgang betyr det at eitt til tre bibliotek vil få støtte til å utvikle nye, spanande tilbod til innbyggarane.

Les meir

Fylkeskommunen støttar utviklinga av Helseinnovasjonssenteret

Fylkeskommunen løyver inntil 1,5 mill. kroner til Helseinnovasjonssenteret i Kristiansund og går inn som samarbeidspart saman med andre lokale og regionale aktørar. I august blir det møte med helseministeren. 

Les meir

522 000 kroner i prosjekttilskot til frivillig verksemd

Kulturavdelinga har tildelt 522 000 kroner i prosjekttilskot for første halvår 2018. Nokre av prosjekta som har fått støtte er kultursti – Åsen i Surnadal, rabalderfestivalen 2018 og kunstprosjektet NåDa.

Les meir

Færre statlege arbeidsplassar i Møre og Romsdal i 2017

Møre og Romsdal starta i fjor eit prosjekt for å få fleire statlege arbeidsplassar til fylket. Resultatet etter det første året med prosjektet er derimot at det vart 50 færre statlege arbeidsplassar som skuldast reduksjonar i helseforetaket. 

Les meir

Surnadal kommune har fått midlar til rekonstruksjon av 1000 år gamal veg

Surnadal kommune har fått midlar frå Møre og Romsdal fylkeskommune og Riksantikvaren til etablering av ein kultursti basert på 1000 år gamal handverkstradisjon. Den nye kulturstien, skal ha startpunkt ved Åsen bygdemuseum på Eidet i Surnadal kommune.

Les meir

Notat 2/18 Flyttestraumanes betydning for Møre og Romsdal, 2007-2016.

Folketalsutviklinga i fylket og Noreg ser ut til å være på veg inn i ein ny fase. Frå 2017 til 2018 var folketalsveksten den lågaste på 15 år på landsbasis og på 11 år i Møre og Romsdal. 

Les meir

2,4 millionar kroner til profesjonell kunst- og kultur i Møre og Romsdal

Den alle første tiltaksplanen for kunstpolitikk i Møre og Romsdal vart vedtatt av Kultur- og folkehelseutvalet sist veke.

Les meir

Fylkesordføraren sin årlege tale til fylkestingeta

Fylkesting, administrasjon, presse, gode forsamling.
Eg har ei kjensle av at tida går fortare og fortare. Fylkesordføraren sin tale kjem brått på. Eg vedgår at fragment og tema av kva eg hadde planlagt å ta med, eller vurderte å ta med, har vore i tankane mine svært lenge. Det viser seg likevel at det som var eit viktig tema for ei tid sidan, ikkje lenger er like brennbart. Det fortel at vi i det store bildet lever i ei notid der overskriftene er store, men sakene kanskje ikkje like store når vi får dei litt på avstand. Nokre saker overlever og  krev plass også om vi får tenkt oss om. Så spørs det om mi politiske verd er samanfallande med fylkestinget sine vurderingar om kva som er verdt å merke seg og bruke tid på. Det får vise seg.

Les meir

Fylkestinget har møte 18. og 19. juni i Ulsteinvik

Strategi og rammer for arbeidet med økonomiplan 2019-2022, Investeringsprogram for fylkeskommunale bygninger 2018, Investeringsprogram for fylkesvegar 2019-2027 og Kvalitetsplanen for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal 2018-2022 er mellom sakene fylkestinget skal behandle. 

Les meir

-Hjørundfjorden har noko heilt unikt

Fylkeskommunen løyver Destinasjon Ålesund & Sunnmøre inntil 900 000 kroner til utvikling av Hjørundfjorden som reisemål.

Les meir