Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Nyheiter

Stort engasjement på del to av Elevrådskonferansen

Denne veka deltok over halvparten av dei vidaregåande skolane på eit arbeidsseminar om ung medverknad i elevrådet. 

Les meir

Samarbeider i kampen mot mobbing

I dag og i morgon er rektorar og ressurspersonar frå tre vidaregåande skolar, saman med representantar frå kommunane samla for lære meir om å avdekke og førebygge mobbing. 

Les meir

Fullt hus før kick-off for reiseliv, mat og kultur

Tysdag 13. februar går startskotet for ei treårig satsing på reiseliv, mat og kultur i Møre og Romsdal, med ei inspirerande og lærerik fagsamling på Quality Hotel Alexandra. 

Les meir

NCE iKuben får støtte til prosjekt om ny produksjonsteknikk

Fylkeskommunen løyver 350 000 kroner til eit prosjekt som skal finne ut om det er behov for eit regionalt senter for additiv produksjon.

Les meir

Nye satsar for brukarane i Møremusikarordninga

Kultur- og folkehelseutvalet har vedatt nye satsar for brukarane i Møremusikarordninga.

Les meir

Fylkeskommunen gir 1 million kroner i tilskot til kulturverntiltak

Kultur- og folkehelseutvalet har fordelt tilskot til i alt 20 prosjekt over heile fylket,  frå Fiskå i sør til Veiholmen i nord. Fylkeskommunen mottok 44 søknader om tilskot, med ein samla søknadssum på oppunder 8,2 millioner.

Les meir

Korleis kan vi bidra til meir fysisk aktivitet?

På oppdrag frå fylkeskommunen har Møreforsking gjennomført ei pilotundersøking om bruken av seks ulike anlegg for fysisk aktivitet i Molde. ­-Undersøkinga skal gi kunnskap slik at vi kan vurdere korleis spelemidlane betre kan nå særleg prioriterte målgrupper her i fylket. Men også korleis vi kan bidra til å auke fysisk aktivitet som er eigenorganisert, seier fylkeskultursjef Heidi-Iren Wedlog Olsen. 

Les meir

Møbel, mote og mat skal lokke fleire reisande til regionen

Møre og Romsdal fylkeskommune støttar Sykkylven Næringsutvikling AS med inntil 499 000 kroner til prosjektet Designvegen. 

Les meir

Regionale kulturinstitusjonar får 68 millionar kroner i driftstilskot

Fylkesrådmannen legg fram forslag om å tildele 68 millionar kroner i kulturtilskot til regionale organisasjonar og institusjonar i 2018. Saka kjem opp til politisk behandling i kultur- og folkehelseutvalet onsdag 7. februar. 

Les meir

Denne veka er det møte i dei fire hovudutvala

Tysdag er det møte i regional- og næringsutvalet. Onsdag er det både møte i samferdselsutvalet og i kultur- og folkehelseutvalet. Torsdag er det møte i utdanningsutvalet. 

Les meir