Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Byve

Bygge- og vedlikehaldsseksjonen har 14 årsverk og er organisert i organisasjonsavdelinga. Leiar er bygge- og vedlikehaldssjef Per Olaf Brækkan.

Seksjonen dekkjer følgjande ansvars- og arbeidsområde:

Bygg

Bygge- og vedlikehaldsseksjonen har ansvar for deler av forvaltninga, større vedlikehald av fylkeskommunen sin bygningsmasse, og å prosjektere og følgje opp dei store utbyggingsprosjekta som i hovudsak gjeld vidaregåande skolar.

 

Hovudmål

Bygge- og vedlikehaldsseksjonen skal ha kapasitet, struktur, kompetanse, tilgjenge og service som er tilpassa behova til fylkesrådmannen, avdelingar, verksemder i fylkeskommunen og andre brukarar.

Delmål

  • Vi skal som byggherre styre planlegging og gjennomføring av byggeprosjekt og opprustings- / vedlikehaldsprosjekt.
  • Vi skal forvalte eksisterande bygnings- og eigedomsmasse på ein god måte.
  • Vi skal forvalte fylket sine konsesjonskraftrettigheter og bidra til god ENØK-forvaltning retta mot eksisterande eigedomsmasse.
  • Vi skal utvikle, innføre og vedlikehalde gode støttesystem – retta mot innsatsfaktorane bygg og eigedom.

Kontaktpersonar

Per Olaf Skuseth Brækkan Per Olaf Skuseth Brækkan
Bygge- og vedlikehaldssjef
71 28 02 27 /
Mob. 92 08 23 68
Send e-post

Dokument

Håndbok for samhandling
PDF-dokument - 1,14 MB
Eiendomsstrategi Møre og Romsdal
PDF-dokument - 3,66 MB
Presentasjon eiendomsstrategi
PDF-dokument - 1,92 MB
Overordnet utviklingsplan
PDF-dokument - 1,06 MB
Tilstandsregistrering
PDF-dokument - 510,35 kB