Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Intranett > Fagavdelingar > Utdanning

Utdanning

Her finn du intranettsidene til utdanningssektoren i Møre og Romsdal fylkeskommune. Sidene er primært laga for eigne tilsette i fylkeskommunen, men er tilgjengelege for alle nettbrukarar.


Stort engasjement på dag for nytilsatte lærarar!

Fylkeskommunen arrangerer kvart år ein eigen dag for nytilsette. 

Les meir

Bruk av tvang i skolen

Utdanningsdirektoratet har laga ein artikkel om regelverket knytt til bruk av tvang mot elevar. 

Les meir

Fagdag 2017

Fylkesutdanningssjefen har i samarbeid med dei faglege nettverka i fylket arrangert ein «fagdag» for alle pedagogisk ansatte i fylkeskommunen. 

Les meir

Digital startpakke

Det er laga ein digital startpakke alle lærarar kan bruke i oppstarten av året om ulike tema knytt til digital kompetanse. 

Les meir

Digitalt løft i Møre og Romsdal

Fylkesutdanningssjefen har inngått eit 3-årig samarbeid med Senter for IKT i utdanningen for å løfte den digitale kompetansen både hos lærarar og elevar i dei vidaregåande skolane. 

Les meir

Vi har besøkt elevane i ”Armadale prosjektet”

Saman med representantar frå Haram vidaregåande skule, reiste trainee ved utdanningsavdelinga Sunniva Hellandsvik Ødegård, ass. utdanningssjef Rune Solenes Opstad og Cecilia Lillthors frå regional- og næringsavdelinga til Skottland i forbindelse med Haram vgs sitt «Armadale-prosjekt».

Les meir

Terminskifte neste skoleår

Skoleeigar har telt dagar og bestemt følgjande: 

Første termin i skoleåret 17/18 varer til og med onsdag 17.januar 2018.

Andre termin i skoleåret 17/18 startar frå og med torsdag 18.januar 2018.

Les meir

Ny seksjonsleiar for opplæring i bedrift ved utdanningsavdelinga

Bjørnar Loe (55) har takka ja til stilling som seksjonsleiar for opplæring i bedrift ved utdanningsavdelinga.

Les meir

Med skoleutvikling på dagsorden

Denne veka har skoleleiarar og tillitsapparatet i fylkeskommunen samla seg til felles skoleutviklingsdag i Ålesund. - Målet med samlinga er å gje eit fagleg godt grunnlag for arbeidet med arbeidstidsavtalen for lærarar og å starte opp arbeidet med ein felles plattform for skole- og profesjonsutvikling, seier utdanningssjef Erik Brekken.

Les meir

Senteret for IKT på besøk

Torsdag 3.mai var Senteret for IKT på samling for fagnettverksleiarar og holdt eit flammande innlegg om IKT i skolen og digitale ferdigheiter.

Hovudtema var ressursen IKT-plan som skoleeigar skal ha mykje fokus på dei neste åra.

Les meir