Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Intranett > Fagavdelingar > Tannhelse

Tannhelse

Her finn du intranettsidene til tannhelsesektoren i Møre og Romsdal fylkeskommune. Sidene er primært laga for eigne tilsette i fylkeskommunen, men er tilgjengelege for alle nettbrukarar. Her finn du også nyttig informasjon om IT-systema som nyttast innan tannhelse, med brukarrettleiingar, spørsmål og svar og relevante kontaktpersoner.


Styringsdialogmøte i alle kompetanseregionar

Styringsdialogmøta er frå 2017 to faste årlege kontaktmøte mellom fylkestannlegen, overtannlegen og klinikkleiarane i regionen.

Les meir

OPUS i praktisk bruk - oppdatert "OPUS-guide" og nye eLæringskurs

Heftet Veiledning og instuksjoner i bruk av OPUS, også kjent som "OPUS-guiden" ligg no føre i oppdatert versjon. 

Les meir

Plan for beredskap og krisehandtering i tannhelsetenesta

Tannhelsetenesta har fått eigen plan for beredskap og krisehandtering. 

Les meir

Sukkerkampanjen hausten 2017

Sukkerinntaket i befolkninga er for høgt og barn og unge har det høgaste sukkerinntaket. Dei tre største kjeldene til sukker hos aldersgruppa 9-13 år er sukkerhaldig drikke, sjokolade/søtsaker og kaker. Haustens sukkerkampanje har fokus på denne aldersgruppa.

Les meir

20 nye medarbeidarar på introduksjonsdag

Onsdag 20. september var tjue nye medarbeidarar i tannhelsetenesta samla på introduksjonsdagen i Møre og Romsdal fylkeskommune. 

Les meir

Ledige stillingar i tannhelsetenesta

Vi har no ein overtannlegestilling, fem tannlegestillingar, eit vikariat som tannhelsesekretær og ein tannpleiarstilling ledig. 

Sjå meir informasjon her: http://mrfylke.no/Intranett/Tenesteomraade/Tannhelse/Ledige-stillingar

Les meir

Rundskriv 6/2017 Revidert kompetanseplan for tannhelsetenesta

Til distriktstannklinikkane.

Les meir

Ferieopne tannklinikkar 2017

Bemanningsplan sommaren 2017- den offentlege tannhelsetenesta

Les meir

Tannhelse blir ikkje flytta til kommunane frå 2020

Stortinget stemte 8. juni nei til overføring av den offentlege tannhelsetenesta.

Les meir

Fylkestannlegens etatssamling 2017

180 medarbeidarar i den offentlege tannhelsetenesta var samla for fagleg påfyll, erfaringsutveksling og sosialt samvær på Scandic Seilet Hotell i Molde 31. mai og 1. juni.

Les meir