Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Tillitsvalde

Her vil du finne oversyn over kven som er tillitsvald.

I høgremenyen finn du og lenke til skjema for å registrere kven som er ATV og HVO ved skulane.

Organisasjon

Namn

epost

Akademikerne

 

 
Den Norske Tannlegeforening Louise Frostad Liaset louise.frostad.liaset@mrfylke.no
Norsk Lektorlag Olav S. Myklebust Olav.sandanger.Myklebust@mrfylke.no
NITO – Møre og Romsdal Jan Magne Kvernstad jan.magne.kvernstad@mrfylke.no
Akademikersammenslutningen sadm: v/Lisbeth Nervik Lisbeth.nervik@mrfylke.no
*koordinator v/lønnsforhandlingar Trygve Grydeland trygve.grydeland@mrfylke.no
*Naturviterne sadm (NaFo) Arve Slettvåg Arve.slettvag@mrfylke.no
*Arkitektenes Fagforbund (AFAG) Anders Smith-Øvland Anders.smith-ovland@mrfylke.no
*Norske samf.øk.forening Anna-Marie Hatlestad anna-marie.hatlestad@mrfylke.no
*Samfunnsviterne Mari Anne Bjørkmann Mari.Anne.Bjorkmann@mrfylke.no
*Norges Juristforbund Jesper Wiig Jesper.wiig@mrfylke.no
*Tekna sadm Lisbeth Nervik lisbeth.nervik@mrfylke.no
*Econa Kim Tornes kim.tornes@mrfylke.no
*Lederne (lokalt samarb.org) May Britt Roald may.britt.roald@mrfylke.no
Tekna skole Hans Olav Gjendem hans.olav.gjendem@mrfylke.no
Naturviterne skole v/Norske Lektorlag  
 UNIO

 

 
Utdanningsforbundet Møre og Romsdal Ole Bjørn Helberg
Gerd Botn Brattli
Ole.bjorn.helberg@mrfylke.no
gerd.botn.brattli@mrfylke.no
Norsk Sykepleierforbundet (NSF) Grete Myklebust Gjesdal Grete.Gjesdal@mrfylke.no
Akademikerforbundet Tove Kolberg tove.kolberg@mrfylke.no
Forskerforbundet Torill Einara Nerbøvik torill.einara.nerbovik@mrfylke.no
 YS Kommune
Grete Myklebust Gjesdal grete.Gjesdal@mrfylke.no
Skolelederforbundet Jon Hjortdal Jon.Hjortdal@mrfylke.no
Lærernes Yrkesorganisasjon v/Skolelederforbundet  
Bibliotekarforbundet Ann-Mari Harkjerr ann-mari.harkjerr@mr.fylke.no
Delta
forhandler også for:
Norsk Tannpleierforbund
Kristiane Muren kristiane.muren@mrfylke.no
Parat Laila Aas Laila.aas@mrfylke.no
LO Kommune
   
Fagforbundet Viggo Jordahl viggo.jordahl@mrfylke.no
Fellesorganisasjonen Ottar Shjølberg avd@fo-moreogromsdal.no
Skolenes Landsforbund Herluf Gruner herluf.gruner@mrfylke.no
Musikernes Fellesorganisasjon (MFO) Magnhild Tafjord Magnhild.tafjord@mrfylke.no
El&it-forbundet Stig Andre Heggem stig.heggem@elogit.no
 oppdatert pr. april. 2017    

Godtgjersle til arbeidsplasstillitsvalde på skulane (ATV) blir fastsett etter følgjande føresetnader:

  • Kr.  7.210,- frå og med 2 medlemmar
  • Kr 11.980,-       frå og med 31 medlemmar
  • Kr 17.700,-       frå og med 61 medlemmar 

Godtgjersla er tidsavgrensa til den perioden arbeidstakar har funksjon som ATV. Godtgjersla skal følgje vervet, og vil gjelde for arbeidstakar som seinare tek over funksjonen som ATV. 

Arbeidstakarorganisasjonane skal innan 20. juni kvart år legge fram oversikt over tal på medlemmer i organisasjonen pr. 01. juni som grunnlag for utbetaling av godtgjersle.

Vert fastsett gjennom forhandlingar. Sist fastsett 21.10.2014 

Kontaktpersonar

Dag Lervik Dag Lervik
Personalsjef
71 28 01 75 /
Mob. 951 73 038
Send e-post
Marianne Bye Marianne Bye
Rådgivar
71 28 01 76
Send e-post
Berit Dahl Berit Dahl
Konsulent
71 28 01 77
Send e-post
Iver Kåre Mjelve Iver Kåre Mjelve
Rådgivar
71 28 01 52 /
Mob. 976 92 994
Send e-post
Richard David Anthony Muller Richard David Anthony Muller
Rådgivar
71 28 01 73
Send e-post