Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

SAMU/AKAN-sentraladm

Samansettinga av SAMU i sentraladministrasjonen for 2017 er:

Funksjon Medlem Varamedlem
Arbeidsgivarsida    
Fylkeskultursjef Heidi-Iren Wedlog Olsen Monica Kjøl Tornes
Organisasjonssjef Nils Gunnar Solli  Robert Løvik
Fylkesplansjef Ole Helge Haugen Ingunn Bekken Sjåholm
Fylkespersonalsjef Dag Lervik Gunn Randi Seime
Samferdselssjef Arild Fuglseth Magne Vinje
     
Arbeidstakarsida    
Hovudverneombod  Stephen Oommen Inger Lise Trønningsdal
Hovudtillitsvald Fagforbundet/LO-K Anniken Pedersen Per Vidar Kjølmoen
Tillitsvald Mari Anne Bjørkmann Gry Halvorsen
Tillitsvald Akademikerforb. Tove Kolberg Jorunn Dahle
Tillitsvald Parat Venke Solem Kari Smørdal
     

Representant frå bedriftshelsetenesta møter fast i SAMU-s.

Kontaktpersonar

Martin Hauge Martin Hauge
Seniorrådgivar
71 28 01 74 /
Mob. 957 43 270
Send e-post