Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

HSAMU - Hovedsamarbeidsutvalet

samarbeid

Hovudsamarbeidsutvalet er eit samarbeidsorgan på overordna nivå som dekkjer funksjonsområdet for arbeidsmiljøutval etter arbeidsmiljølova og ordningar for medråderett etter hovudavtalen.

Utvalet behandler saker som gjeld heile organisasjonen eller som går utover SAMU og dei lokale AMU i skolane sine virkeområde.

 Føremål

Utvalet skal i tillegg til det som går fram av lov og avtale ha som føremål å fremje:

  •  effektiv og kvalitetsmessig god tenesteyting innafor ein omstillingsdyktig organisasjon, og innafor dei rammer som folkevalde organ avgjer
  •  eit godt arbeidsmiljø med høve til utviling innan fylket sitt totale behov.
  •  sikre dei tilsette reell medråderett, medansvar og innverknad i saker som gjeld dei tilsette sin arbeidssituasjon

 Samansetning av utvalet:

 Arbeidsgivarrepresentantar:    (vararep.)
 Fylkesrådmann  Ottar Brage Guttelvik Gunn Randi Seime
 Fylkesutdanningsjef  Erik Brekken Kariann D. Flovikholm
 Fylkestannlege  Anthony N.Valen  Morten Larsen
 RN-sjef  Bergljot Landstad Eivind Vartdal Ryste
 Personalsjef  Preben Geir Irvung Nils-Gunnar Solli
 Arbeidstakarrepresentantar:    
 Hovudtillitsvald 1 UF (UNIO)  Ole Bjørn Helberg Frank-Inge Riise
 Hovudtillitsvald 2 UF (UNIO)  Gerd Botn Brattli Wenche-H. Eidhammer
 Hovudtillitsvald  Fagforbundet/LO-K  Viggo Jordahl Arne-Dag Gjærde
 Hovudtillitsvald Delta (YS-K)  Kristiane Lovise Muren  Laila Aas 
 Fylkeshovudverneombod  Stein Ove Lianes (leiar 2018)  

Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik er valt som arbeidsgivarsida sin representant i hovudsamarbeidsutvalets arbeidsutval for 2018. Personalseksjonen i organisasjonsavdelinga er sekretariat for utvalet.

Eldre saker:

Saksframlegg/vedtak HSAMU 2011

Saksframlegg/vedtak HSAMU 2010
Saksframlegg/vedtak HSAMU 2009
Saksframlegg/vedtak HSAMU 2008 
Saksframlegg/vedtak HSAMU 2007 
Saksframlegg/vedtak HSAMU 2006 
Saksframlegg/vedtak HSAMU 2005 

Kontaktpersonar

Martin Hauge Martin Hauge
Seniorrådgivar
71 28 01 74 /
Mob. 957 43 270
Send e-post