Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Sentralt tariffoppgjer

Illustrasjonsbilde

Her vil du finne nyhende om dei sentrale tariffoppgjera  

Tariff 2017

Vårens tariffoppgjer (mellomoppgjer) står for døra. Forhandlingsstart er den 27.4.2017 og forhandlingane vert avslutta innan 30.4.2017 kl 24.00.

KS melder:

27.04.2017

Forhandlingsløsning i kommuneoppgjøret

KS og forhandlingssammenslutningene LO Kommune, Unio, YS K og Akademikerne er enige i årets tariffoppgjør. – Lønnstilleggene vi avtalte i fjor skal utbetales én måned tidligere, sier arbeidslivsdirektør i KS, Tor Arne Gangsø.

Ved hovedtariffoppgjøret i 2016 ble partene enige om sentrale lønnstillegg og midler til lokale forhandlinger for 2017. Partene er nå enige om at de sentrale lønnstilleggene skal utbetales fra 1. juli. Det er i tillegg avsatt 0,9 prosent til lokale forhandlinger. De lokale lønnstilleggene har virkningsdato 1. august 2017.

- Jeg er fornøyd med en forhandlingsløsning som gir et godt resultat for kommunene og de ansatte. Under fjorårets oppgjør ble det gjort tilpasninger i lønnssystemet. De sentrale lønnstilleggene i 2017 varierer mellom stillingsgrupper og ansiennitet. Resultatet vi nå er enige om, har en ramme på 2,4 prosent og er dermed på linje med det NHO og LO kom fram til tidligere i år, sier arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø.

Årets tariffoppgjør er et mellomoppgjør. Det betyr at det kun er lønn det ble forhandlet om. Det anbefalte forhandlingsresultatet skal behandles i partenes styrende organer innen 1. juni.

Forventer ansvarlighet i de lokale forhandlingene

- I tillegg til forhandlinger om fordelingen av den lokale potten, skal det gjennomføres lokale forhandlinger for ledere og andre arbeidstakere som får lønnen fastsatt lokalt. Forhandlingene skal gjennomføres innenfor en økonomisk ramme hvor det tas hensyn til kommunens økonomiske situasjon, krav til effektivitet, og lønnsutviklingen i KS-området og andre sammenlignbare tariffområder, avslutter Gangsø.

Resultat sentraltoppgjer tariff 2017: https://alfresco.mrfylke.no/share/s/UqxfODtYTfKyOfky-J3MNA 

06.04.2017

Venter et rolig mellomoppgjør

Partene har tiden fram til 30. april til å finne en løsning gjennom forhandlinger.

KS forhandler på vegne av alle landets kommuner (utenom Oslo), fylkeskommuner og en del kommunale bedrifter. De ansatte er representert gjennom 41 arbeidstakerorganisasjoner som inngår i en av forhandlings-sammenslutningene LO-kommune, Unio, YS-K og Akademikerne-kommune. Forhandlingene skjer mellom KS og forhandlingssammenslutningene i plenumsmøter med alle til stede.

Forhandlingsgrunnlaget for mellomoppgjøret følger av bestemmelse i Hovedtariffavtalen (HTA). Forhandlingene gjelder arbeidstakere som skal ha sentrale lønnstillegg og skal føres på grunnlag av den økonomiske situasjonen, lønnsutvikling i frontfaget og andre sammenlignbare tariffområder. Begrepet frontfag betyr at privat og konkurranseutsatt sektor forhandler først. Resultatet har betydning for andre avtaleområder.

KS´ forhandlingsmandat
Hovedstyret i KS har gitt administrasjonen fullmakt til å forhandle etter følgende hovedlinjer:

Mellomoppgjøret i 2017 gjennomføres innenfor en økonomisk ramme som gir en lønnsvekst på linje med sammenlignbare tariffområder.

I privat er NHO og LO/ YS enige om en ramme på 2,4 prosent for årets mellomoppgjør.

Allerede avtalte lønnstillegg
Fra tariffoppgjøret i 2016 er det allerede avtalt lønnstillegg og pott til lokale forhandlinger i 2017. Allerede avtalte tarifftillegg/lokal pott gir samlet en årslønnsvekst fra 2016 til 2017 på 2,2 prosent (inkludert overheng og glidning).

A-rundskriv 1/2016, side 5 og 6 viser hva som er avtalt for 2017 av tillegg.

Det er altså igjen svært begrensede disponible midler å forhandle om i år.

Bli enige
Dersom partene ikke kommer til enighet innen fristen, vil oppgjøret gå til tvungen mekling. Partene i kommuneoppgjøret har ikke vært til mekling om lønn under et mellomoppgjør siden 1999.


Tariff 2016

Tariff 2016

Historikk

Les meir

Sentralt tariffoppgjer 2015

Forhandlingsløsning i kommunesektoren

KS og alle forhandlingssammenslutningene LO Kommune, Unio kommune og YS Kommune er enige i årets tariffoppgjør. Det gis ikke nye lønnstillegg ut over det partene ble enige om i fjor. Akademikerne Kommune trenger tid til å vurdere KS’ siste tilbud.

Les meir

Sentralt Tariffoppgjer 2014

KF Infoserie er oppdatert etter tariffoppgjøret.

For pålogging/registering som bruker av KF Infoserie:
http://mrfylke.no/Intranett/Arbeidsgivar-HR/Lov-Avtale-Reglement/KF-infoserie 

Les meir

Mellomoppgjøret 2013

Resultatet av mellomoppgjøret

Les meir

Sentralt tariffoppgjer 2012

Her vil du finne nyhende om tariffoppgjeret per 1.5.2012. 

Les meir

Sentralt tariffoppgjer 2010

Her vil du finne nyheiter om tariffoppgjeret per 1.5.2010.  På KS si heimeside "Tariff 2010" blir det publisert utfyllande informasjon i samband med meklingsløysinga 9. juni.

Les meir