Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Intranett > Arbeidsgivar HR > Arbeidsgivarpolitikk > Lønn/tariff > Lokale lønnsforhandlingar > Påmelding Utveksling av krav og tilbod 4.A.1 2014

Påmelding Utveksling av krav og tilbod 4.A.1 2014

Her melder du deg på møtet 13.10.2014

Utveksling - Krav&Tilbod 4.A.1. 2014
 1. Fullt namn, etternavn først
 2. Forhandlingsdelegasjon er i hovudsak 2 per organisasjon. Dei store organisasjonane kan møte med inntil tre.
 3. Ved å sende inn dette skjemaet samtykker du i at opplysningane i dette skjemaet blir gjort synleg for andre. Om du ikkje er komfortabel med det, send epost til berit.dahl@mrfylke.no
Vis innsendte svar »

Tema

Lokale lønnsforhandlingar HTA 4.A.1 – gjennomgang av krav og tilbod 

Kjøreplan

 1. Gjennomgang og kvalitetssikring av materiell oversendt frå driftseiningane vedk. lokal prosess og tilråding m.o.t. disponering av arbeidsramme
 2. Attståande utfordringar og utveksling av krav/tilbod m.o.t. fordeling av fylkesramme
 3. Organisasjonane gjer greie for sine krav
 4. Arbeidsgivar orienterar om kva som ligg i tilbodet
  1. Samanstilling av tilbod og krav  blir oversendt elektronisk i løpet av 14.10.
  2. Praktisk opplegg for forhandlingsdagane 20. – 22.10.14