Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Kontaktpersonar

Dag Lervik Dag Lervik
Prosjektsjef omstilling 2020
71 28 01 75 /
Mob. 951 73 038
Send e-post
Iver Kåre Mjelve Iver Kåre Mjelve
Rådgivar
71 28 01 52 /
Mob. 976 92 994
Send e-post
Berit Dahl Berit Dahl
Konsulent
71 28 01 77
Send e-post

Dokument

Lønspolitiske kriterium 4C 2012
PPTX-dokument - 385,28 kB
Lønspolitiske kriterium 4C 2012
PDF-dokument - 186,61 kB
Støtteskjema HTA 4.A.1 4C 2012
DOC-dokument - 314,00 kB
Kravskjema kap 4B, 3 og 5 - 2012
DOC-dokument - 71,50 kB
Støtteskjema kap 4B, 3 og 5 - 2012
DOC-dokument - 70,00 kB
Støtteskjema HTA 4.A.1 4C (11.9.2012)
DOC-dokument - 90,00 kB
Informasjon til rektorane
PDF-dokument - 99,07 kB
Informasjonsskriv til hovudtillitsvalde
PDF-dokument - 127,05 kB
Krav-/Støtteskjema Skoleleiarar(doc)
DOC-dokument - 106,00 kB
Krav-/Støtteskjema Skoleleiarar (pdf)
PDF-dokument - 242,28 kB
Kravskjema Tannhelse
DOC-dokument - 83,50 kB
Støtteskjema tannhelse
DOC-dokument - 83,50 kB

Lokale lønnsforhandlingar 2012

Informasjonsressursane nytta ved lokale lønnforhandlingar 2012

Illustrasjonsbilde

Lokale forhandlingar 2012

Fremdriftsplan – Informasjonsressursar - Verkty

Skriv til >
Rektorane Leiarar i tannhelse og sentraladministrasjonen Dei Hovudtillitsvalde

Referater >
31.8. og 4.9.2012 19.6.2012  

Lysark >
22.5.2012 19.6.2012 31.8. og 4.9.2012
Lønnspolitisk dagsamling 7.9.2012
Verkty for organisasjonane
Kap. 3 Kap.4B Kap. 4C Kap. 5
Kravskjema tannhelse Kravskjema tannhelse   Kravskjema tannhelse
Kravskjema Kravskjema Kravskjema Kravskjema

Kravskjema skoleleiarar(doc)PDF

Kriteriesett skoleleiarar 

Kompetanseskjema Kompetanseskjema  
 Verkty for drifteiningane        
Kap. 3 Kap. 4B Kap. 4C  Kap. 5
Støtteskjema tannhelse Støtteskjema tannhelse   Støtteskjema tannhelse
Støtteskjema Støtteskjema Støtteskjema Støtteskjema

Støtteskjema skoleleiarar(doc)PDF

Kriteriesett skoleleiarar 

Kompetanseskjema Kompetanseskjema  

Vi viser til informasjon om det sentrale tariffoppgjeret 2012 .

For stillingar i HTA kap. 3 og 5, skjer all lønnsregulering lokalt gjennom årlege lønnsforhandlingar mellom partane på fylkesnivå. I kap. 3 finn vi toppleiargruppa, fylkesrevisjonssjef, kontrollsjef, assisterande etatsjefar, overtannlegar og skoleleiarar. Kap. 5 omfattar i hovudsak profesjonsgrupper (m.a. tannlegar, ingeniørar, arkitektar) og rådgivarar med akademikarbakgrunn, samt nokre leiarstillingar.

Presentasjon frå Lønnspolitisk dagsamling 7.9.2012 for skolane ligg under dokumenter i høgremarg.

Referat frå lønnspolitiskmøte 31.8.2012 og 4.9.2012 ligg under dokumenter i høgremarg.

Den 22. mai, 19.juni og 31. august blir det gjennomført lønnspolitisk drøftingsmøter mellom partane på fylkesnivå der m.a. evaluering av lokale forhandlingar 2011 og framdriftsplan, økonomisk ramme og profil/føringar for forhandlingane i kap. 3, 4 og 5 hausten 2012 blir tema. Diverse informasjonsmateriell blir fortløpande lagt ut i høgre menystruktur.

Fremdriftsplan lokale forhandlinger 2012

NB! Forhandlingar kap. 5 blir: 5.11.12
NB! Forhandlingar kap. 3 blir: 13.11.12