Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Lokale forhandlingar 2016

Historikk 2016

Lokale forhandlingar 2016

Klikk --> FRAMDRIFTSPLAN 2016 [oppdatert per 14.06.16

Styrande dokumenter

  09.09.14   Lønnspolitisk plan   Hovedtariffavtalen 1.5.16-30.4.18  
09.09.16   Skriv til rektorane, leiarar i tannhelse og sentraladministrasjonen   Oppdatert versjon 09.09.2016  
09.09.16   Skriv til dei hovudtillitsvalgte   Oppdatert versjon 09.09.2016  

Verkty kassa

  4.2.4.   Fremming av 4.2.4 Kompetanse innspel/krav      Kriterium 2: Kompetanse  
  Kap.3  

Krav-/Støtteskjema

Krav-/Støtteskjema tannhelse

Krav-/Støtteskjema skuleleiarar (pdf)

Kriteriesett skuleleiarar  (side 25-31)  
  Kap.5  

Krav-/Støtteskjema

Krav-/Støtteskjema tannhelse

     

 

Lønnspolitiske drøftingsmøta

Dato   Referat   Presentasjon  
26.05.2016   Referat frå drøftingane   Presentasjonane frå møtet  
01.09.2016   Referat frå drøftingane   Presentasjonane frå møtet  
                 
                 

Vi viser til informasjon om det sentrale tariffoppgjeret 2016 . Lokale forhandlingar i kap 4 pkt. 4.2.1 skjer først i 2017.

For stillingar i HTA kap. 3 og 5, skjer all lønnsregulering lokalt gjennom årlege lønnsforhandlingar mellom partane på fylkesnivå. I kap. 3 finn vi toppleiargruppa, fylkesrevisjonssjef, kontrollsjef, assisterande etatsjefar, overtannlegar og skoleleiarar. Kap. 5 omfattar i hovudsak profesjonsgrupper (m.a. tannlegar, ingeniørar, arkitektar) og rådgivarar med akademikarbakgrunn, samt nokre leiarstillingar.