Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Lokale forhandlingar 2015

KS melder (2015-06-17):

"Naturviterne og Econa har ikke akseptert forhandlingsresultatet ved mellomoppgjøret i 2015. De skal derfor ikke gjennomføre lokale forhandlinger for sine medlemmer før de eventuelt tiltrer protokollen. Les mer på http://www.ks.no/naturviterneogecona."

Lokale forhandlingar 2015

FRAMDRIFTSPLAN 2015 [per 04.09.15] (klikk på ordet)

Styrande dokumenter

09.09.14 Lønnspolitisk plan  KS B-rundskriv 3-2015
04.09.15 Skriv til rektorane, leiarar i tannhelse og sentraladministrasjonen Oppdatert versjon 04.09.2015
04.09.15 Skriv til dei hovudtillitsvalgte Oppdatert versjon 04.09.2015

Verkty kassa

4.A.4. Kompetanseskjema (pdf) Kriterium 2: Kompetanse
Kap.3

Krav-/Støtteskjema

Krav-/Støtteskjema tannhelse

Krav-/Støtteskjema skuleleiarar (pdf)

Kriteriesett skuleleiarar 
(side 25-31)
Kap.5

Krav-/Støtteskjema

Krav-/Støtteskjema tannhelse

 

 

Lønnspolitiske drøftingsmøta

Dato Referat Presentasjon
03.06.2015 Referat frå drøftingane Presentasjonane frå møtet
31.08.15 Referat frå drøftingane Presentasjonane frå møtet
xx.xx.15 Referat frå drøftingane:  Presentasjonane frå møtet
xx.xx.15 Referat frå drøftingane Presentasjonane frå møtet

Vi viser til informasjon om det sentrale tariffoppgjeret 2015 .

For stillingar i HTA kap. 3 og 5, skjer all lønnsregulering lokalt gjennom årlege lønnsforhandlingar mellom partane på fylkesnivå. I kap. 3 finn vi toppleiargruppa, fylkesrevisjonssjef, kontrollsjef, assisterande etatsjefar, overtannlegar og skoleleiarar. Kap. 5 omfattar i hovudsak profesjonsgrupper (m.a. tannlegar, ingeniørar, arkitektar) og rådgivarar med akademikarbakgrunn, samt nokre leiarstillingar.

Snarvegar

Dokument

Lønnspolitisk plan (ajourført 2014) med alle vedleggaPDF-dokument - 1,73 MB