Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Lokale forhandlingar 2014

Lokale forhandlingar 2014

FRAMDRIFTSPLAN 2014 [per 26.09.14] (klikk på ordet)

Styrande dokumenter

09.09.14 Lønnspolitisk plan  
12.09.14 Skriv til rektorane Oppdatert versjon 18.9.2014
12.09.14 Skriv til leiarar i tannhelse og sentraladministrasjonen Oppdatert versjon 18.9.2014
12.09.14 Skriv til dei hovudtillitsvalgte Oppdatert versjon 18.9.2014

Verkty kassa

     
4 B

Krav-/Støtteskjema

Krav-/Støtteskjema tannhelse

 
4 C Krav-/Støtteskjema 
undervisningspersonell (pdf)
Kriterier lokal lønnsdanning
(side 22-24)
4.A.4. Kompetanseskjema (pdf) Kriterium 2: Kompetanse
Kap.3

Krav-/Støtteskjema

Krav-/Støtteskjema tannhelse

Krav-/Støtteskjema skuleleiarar (pdf)

Kriteriesett skuleleiarar 
(side 25-31)
Kap.5

Krav-/Støtteskjema

Krav-/Støtteskjema tannhelse

 

 

Lønnspolitiske drøftingsmøta

Dato Referat Presentasjon
     
09.09.2014 Referat frå drøftingane Presentasjonane frå møtet
17.06.2014 Referat frå drøftingane Presentasjonane frå møtet
21.05.2014 Referat frå drøftingane:Konfliktberedskap Presentasjonane frå møtet
21.05.2014 Referat frå drøftingane Presentasjonane frå møtet

Vi viser til informasjon om det sentrale tariffoppgjeret 2014 .

Snarvegar

Dokument

Lønnspolitisk plan (ajourført 2014) med alle vedleggaPDF-dokument - 1,73 MB

Tariff 2014 - referat Lønnspolitisk drøftingsmøte 09-09-2014PDF-dokument - 527,17 kB

Lønnspolitisk drøftingsmøte 21.5.2014PDF-dokument - 754,29 kB

Referat Lønnspolittisk drøftingsmøte 17.06.2014PDF-dokument - 669,33 kB

Brev til rektorane om Tariff 2014 lokale forhandlingarPDF-dokument - 644,75 kB

Brev til tannhelsedistrikta og avdelingane i sentraladministrasjonen om Tariff 2014 lokale forhandlingarPDF-dokument - 535,29 kB

Brev til HTV (organisasjonane) om Tariff 2014 - lokale forhandlingarPDF-dokument - 682,26 kB

Kravskjema kap 3, 4b og 5DOCX-dokument - 40,87 kB

Kravskjema tannhelse 2014DOCX-dokument - 47,31 kB

Kravskjema tannhelse, kap 3 og 5DOCX-dokument - 47,41 kB

Kravskjema HTA 4.A.1 pkt 4 C 2014 (Undervisningspersonell)DOC-dokument - 92,00 kB

Skjema kompetansetillegg HTA 4b og 4cDOC-dokument - 74,00 kB

Kravskjema skoleleiarar 14DOCX-dokument - 70,98 kB

Referat Lønnspolitisk drøftingsmøte 21.05.2014 KonfliktberedskapPDF-dokument - 190,01 kB