Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Stillingsbanken

3d skisse

Fylkesrådmannen vektlegg eit meir heilskapeleg og utviklingsorientert perspektiv for arbeidsgivarpolitikken.

Fylkesrådmannen understrekar at det heilskaplege og utviklingsorienterte perspektivet skal gjelde alt stillingsplanarbeidet i fylkeskommunen og arbeidet knytta til Stillingsbanken si verksemd.

Fylkesrådmannen ber alle verksemder arbeide systematisk for å utvikle seg som ein attraktiv arbeidsplass for alle tilsette uavhengig av alder. Medarbeidarsamtale, kompetanseplanlegging og kompetansetiltak er dei viktigaste virkemidla i medarbeidarutvikling.

Gode prosessar i samband med omstilling og endring vil vere mogleg å møte med systematisk utvikling av medarbeidarane. Leiarar med personalansvar skal kvart år gjennomføre medarbeidarsamtale med sine tilsette som grunnlag for medarbeidarutvikling.

Kvart år i samband med stillingsplanarbeidet i den vidaregåande skole vert det overtal. Les meir om Stillingsbankens arbeid innan Utdanningssektoren ---> her

Verkty

02.03.2017 Orientering til overtalleg skuleåret 2017/2018
Samla fremstilling Program for medarbeidarutvikling - del III ved endring og omstilling - 
2017/2018 Mal drøftingsmøte med tillitsvalgte
2017/2018 Mal drøftingsmøte med overtalleg arbeidstakar
  Sjekkliste/punchegrunnlag - konkurranseansiennitet overtalleg tilsett
  Sjekkliste/punchegrunnlag - melding av overtalleg via Visma Unique Ansatt
  Hvordan registere overtalleg i Visma Unique

Kontaktpersonar

Iver Kåre Mjelve Iver Kåre Mjelve
Rådgivar
71 28 01 52 /
Mob. 976 92 994
Send e-post
Berit Dahl Berit Dahl
Konsulent
71 28 01 77
Send e-post