Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Intranett > Arbeidsgivar HR

Arbeidsgivar HR

Illustrasjonsfigur - HR

Under området "Arbeidsgivar-HR" finn du aktuelle ressursar og relevant informasjon for arbeidsgivar- og organisasjonsområdet. Innhaldet er primært bygd opp til støtte for våre leiarar, men under dei ulike menypunkta vil også tilsette og eksterne lesarar kunne finne relevant informasjon om Møre og Romsdal fylkeskommune som arbeidsgivar.


Introduksjonsdag for nye leiarar/mellomleiarar

2. november 2017 blir det arrangert ein felles introduksjonsdag for alle nye leiarar og mellomleiarar. 

Les meir

Introduksjonsdag for nytilsette 2017

Årleg gjennomfører Møre og Romsdal fylkeskommune ein introduksjonsdag for nye medarbeidarar i organisasjonen. Det var 120 deltakarar på årets samling, som fann stad på Hotel Alexandra i Molde.

Les meir

Personalseminar: Regionreform og endringsprosessar

20. juni 2017 inviterte fylkesrådmannen dei tilsette i sentraladministrasjonen til personalseminar. Hovudtema denne gonga var regionreforma og endringsprosessar. 

Les meir

Personalseminar for tilsette i sentraladministrasjonen

20. juni 2017 inviterer fylkesrådmannen dei tilsette i sentraladministrasjonen til personalseminar i bankettsalen på hotel Alexandra. Seminaret er ei oppfølging av tidlegare samlingar i 2015 og 2016.

Les meir

AGP-konferansen 2017

KONFERANSEN ER NÅ FULLTEGNET

Les meir

Introduksjonsdag for nye leiarar/mellomleiarar

8. november vart det arrangert ein felles introduksjonsdag for alle nye leiarar og mellomleiarar. 11 nye leiarar deltok på denne intro-dagen. Presentasjonane finn du i høgremargen

Les meir

Introduksjonsdag - Ver ein tydeleg medspelar

Den årlege introduksjonsdagen 21. september samla 100 nytilsette på Hotel Alexandra i Molde. Dei nye medarbeidarane var inviterte for å få kunnskap om organisasjonen og verdigrunnlaget til fylkeskommunen.

Les meir

Personalseminar med humor og alvor

Regionreform, regional utvikling, livskvalitet og helse var tema då fylkesrådmannen samla sentraladministrasjonen til personalseminar denne veka.

Les meir

Permisjonsreglementet er revidert

Permisjonsreglementet slik det no er framstilt, er godkjent i møte i hovudsamarbeidsutvalet  23. februar 2016. Reglementet er gjennomgått, oppdatert, og gjort tilgjengeleg digitalt for leiarar og tilsette i fylkeskommunen.»

Les meir

AGP-konferansen 2016

Siste frist for påmelding mandag 7. mars.

Vi nærmar oss årets arbeidsgivarpolitikk-konferanse som går av stabelen i Ålesund den 16. og 17. mars. Gjennom to spanande dagar vil vi med hjelp frå svært kompetente eksterne føredragshaldarar ha fokus på endringsleiing både gjennom det strategiske og det operative perspektivet. Vi vil også presentere eksempel frå eigen organisasjon med interne bidragsytarar.

Her finn du meir informasjon om programmet, føredragshaldarane og påmelding

Les meir

Kontaktpersonar

Dag Lervik Dag Lervik
Personalsjef
71 28 01 75 /
Mob. 951 73 038
Send e-post
Marianne Bye Marianne Bye
Rådgivar
71 28 01 76
Send e-post
Iver Kåre Mjelve Iver Kåre Mjelve
Rådgivar
71 28 01 52 /
Mob. 976 92 994
Send e-post
Richard David Anthony Muller Richard David Anthony Muller
Rådgivar
71 28 01 73
Send e-post
Berit Dahl Berit Dahl
Konsulent
71 28 01 77
Send e-post
Martin Hauge Martin Hauge
Seniorrådgivar
71 28 01 74 /
Mob. 957 43 270
Send e-post

Dokument

Arbeidsgivarpolitikk
PDF-dokument - 11,59 MB
AGP-styringsdokument - open
PDF-dokument - 11,59 MB