Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Fagskolen i Kristiansund > Nyheter > I samspill med lokale prosessbedrifter

I samspill med lokale prosessbedrifter

Representanter fra bedriftene GC Rieber Oils, Skretting og Bioclusters var til stede under dagens frokostmøte på Fagskolen i Kristiansund, der temaet var økt fokus på samhandling mellom fagskole og bedrift. 

Frokostmøte marin bioprosess

Representantene fra fylkeskommunen, Fagskolen i Kristiansund, GC Rieber Oils, Skretting og Biocluster fikk omvisning i fagskolens lokaler.

Fagskolen i Kristiansund har i samarbeid med regional- og næringsavdelingen og utdanningsavdelingen i fylket arrangert et produktivt og interessant frokostmøte med representanter fra den lokale prosessindustrien. Frode Jenssen fra GC Rieber Oils, Ståle Sund fra Skretting og Ole Kårvåg fra Biocluster var til stede under dagens møte, der temaet var økt fokus på samhandling mellom fagskole og bedrift. 

Rektor Marit Bjerkestrand åpnet møtet, etterfulgt av Rebekka Varne og Bengt Endreseth fra regional- og næringsavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune. De tok for seg flere spennende satsingsområder i den lokale industrien, der marin bioprosessering står sentralt. Endreseth nevnte særlig tang- og tareproduksjon, som det i følge han er et kjempepotensiale for her på Nordmøre. Varne fortalte at de nå er inne i en såkalt Fase II, hvor de vil arbeide med prøvedyrking og måling, og det er et ønske å involvere studenter fra fagskolen i dette prosjektet. Endreseth nevnte videre mulighetene for utnyttelse av energigasser, som hydrogenproduksjon på Tjeldbergodden, et EU-prosjekt for El-busser og hydrogenproduskjon fra vindkraft, samt fylkets planlagte satsing med hydrogenferger. 

Faglig ansvarlig og koordinator for studiet kjemi: prosessteknikk ved Fagskolen i Kristiansund, Ingemund Engøy, presenterte videre skolens ønsker og behov i forhold til samhandling mellom skole og næringsliv, blant annet gjennom problemstillinger til studentenes hovedprosjekt. Slike hovedprosjektoppgaver er på størrelse med bachelor- og masteroppgaver, og det er i følge Engøy også ønskelig å bruke enda flere sensorer fra industrien til å bedømme slike oppgaver. Frode Jenssen, fra GC Rieber Oils har i flere år vært sensor for fagskolens studenter, og dette er noe som i følge han har vært svært verdifull, og som har gitt bedriften "nye øyne" på ulike problemstillinger i industrien.

Frokostmøte Rebekka og Bengt

Rebekka Varne og Bengt Endreseth nyter utsikten fra møterommet. 

Ole Kårvåg fra Biocluster fortalte så litt mer om deres planer i tiden fremover, hvor det vil være et stort behov for spisskompetanse innenfor kjemiprosess. Biocluster er nå inne i en oppstartsfase, og hvis alt går etter planen vil de i følge Kårvåg være på plass med fasiliteter her i Kristiansund om ca. 3 år. De vil da få behov for rundt 60-70 ansatte med kompetanse innenfor kjemiprosess, som kan drive deres fôrproduksjon 24/7.

I følge Frode Jenssen, ser også GC Rieber Oils et stort potensiale for videre utvikling innenfor marin bioprosess. Fra sin fiskeoljeproduksjon, har de i følge Jenssen 8 forskjellige biprodukter, på til sammen rundt 4-5000 tonn i året, og de utforsker nå mulighetene for å utnytte disse produktene i enda større grad enn de gjør i dag. Blant annet ser de på muligheter innenfor pelletsproduksjon.   

Ståle Sund fra Skretting var også svært positiv til et videre samarbeid med fagskolen. Skretting er hele tiden i vekst, og det er stadig nye råvarer som blir vurdert til produksjonen, i forhold til de fôr-egenskapene som kundene ønsker. De jobber også mye med forskning og utvikling i forhold til å lage pellets som har en styrke og kvalitet som tåler transport og høyt trykk. 

Rektor Marit Bjerkestrand understreket fagskolens ønske om et videre samarbeid, noe hun ser på som veldig spennende. Avdelingsleder Per Kvarsvik nevnte også fagskoleforumet som nå er under planlegging. Idéen med et slikt forum vil være nettopp det å få denne samhandlingen mellom skolen og næringslivet, hvor begge parter har mye å vinne. Møtet ble avsluttet med en omvisning på Fagskolen i Kristiansund.