Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Fagskolen i Kristiansund > Nyheter > Gladnyheter for fagskolene i forslaget til statsbudsjettet for 2017

Gladnyheter for fagskolene i forslaget til statsbudsjettet for 2017

I forslaget til statsbudsjettet for 2017 er det flere gledelige nyheter, både for fagskolene, og for de havbaserte næringene. Blant annet er det foreslått å øke bevilgningen til fagskolene med 58 millioner kroner.

 

NHOs kompetansebarometer har lenge vist et stort behov for yrkesutdannede folk til norske bedrifter. I følge NHOs avdelingsdirektør for arbeidsliv og kompetanse, Kristina Jullum Hagen, er "en solid fagskoleutdanningssektor en forutsetning for et vellykket yrkesfagløft, fordi fagskolene utgjør en viktig utdannings- og karrierevei for denne yrkesgruppen", og "en styrking av fagskolene et derfor et viktig grep".

1 av 5 av NHOs medlemsbedrifter har i følge Jullum Hagen behov for å rekruttere personer med fagskoleutdanning, og regjeringens forslag til økt bevilgning til fagskolene ser hun derfor på som svært positivt. 

Av statsbudsjettet for 2017 fremkommer det også at regjeringen blant annet vil bruke 75 millioner kroner på å bygge et nytt kystgående forskningsfartøy og 25 millioner kroner på vedlikehold av eksisterende fartøyer.

I følge fiskeriminister Per Sandberg vil mer og bedre marin forskning gi Norge flere bein å stå på i årene som kommer, og nybygget sammen med oppussing av eksiterende forskningsskip gir verftsindustrien enda flere oppgaver å konkurrere om, noe som er viktig nå når verftsindustrien trenger mer oppdrag.

Per Sandberg understreker at Norge trenger enda mer marine data om vi skal nå vår ambisjon om vekst i de blå næringene, og da krever det at vi styrker forskningsinfrastrukturen her til lands. 

Regjeringen følger også opp langtidsplanen for forskning og høyere utdanning hvor hav er et satsningsområde. Det foreslås blant annet 25 millioner kroner til Norges forskningsråd til kunnskapsoverføring, teknologiutvikling og FoU-samarbeid mellom havbaserte næringer.

Kilder:

NHO: https://www.nho.no/Politikk-og-analyse/Kompetanse-og-utdanning/en-viktig-satsing-pa-fagskolene/?utm_source=newsletter_06.oktober.2016&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_all (07.10.16)

Skipsrevyen: http://www.skipsrevyen.no/havforskningen-er-vinner-i-statsbudsjettet/ (07.10.16)

Rederi.no: https://www.rederi.no/aktuelt/2016/viktige-tiltak-i-krevende-tider/ (07.10.16)