Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Fagskolen i Kristiansund > Nyheter > Fagskolen – en viktig del av "kompetansepakken"

Fagskolen – en viktig del av "kompetansepakken"

Daglig leder i GC Rieber Oils, Jan Roger Bjerkestrand, mener fagskoleutdanning er en viktig del av «kompetansepakken». 

Daglig leder i GC Rieber Oils, Jan Roger Bjerkestrand, mener at det er en utrolig styrke å ha så lokal tilgang på den utdanningen som Fagskolen i Kristiansund tilbyr. «Vi har behov for folk som har kompetanse på alle nivåer - både fra videregående, fra fagskolen, og fra universitet og høyskoler. Jeg har stor tro på at det å sette sammen team med ulik bakgrunn og ulike synspunkter, gir en viktig bredde i kompetansen.» 

Bjerkestrand mener også at det er viktig at studentene blir godt involvert i bedriften allerede i studietiden, og at det å få til skoleprosjekt som er rettet mot det industrien er på jakt etter, vil være viktig fremover.

GC Rieber har i følge fabrikksjef Frode Jenssen, ansatt ferdigutdannede studenter fra Fagskolen i Kristiansund helt siden oppstarten i 2010. Da hadde 4 av 6 nyansatte på fabrikken prosessutdanning fra fagskolen. Og av de ansatte som jobber med kjemiske prosesser på GC Rieber i dag har ca. 50 % studert «Kjemi: Prosessteknikk» ved Fagskolen i Kristiansund.

I følge Jenssen har GC Rieber veldig gode erfaringer med ansettelse av fagskoleingeniører. «De fleste begynner å jobbe som skiftledere her, og vi merker at de som kommer fra fagskolen er mye mer moden og har mer erfaring enn de som kommer fra videregående. Fagskolen i Kristiansund en viktig skole for oss.» 

GC Rieber Oils er i følge Bjerkestrand «en spennende og dynamisk arbeidsplass med mange prosess-relaterte utfordringer, og det er hele tiden utviklingsmuligheter her».  Av spesifikke områder som vil være viktige i tiden fremover nevner Bjerkestrand at «det marine er en viktig næring her i området, og dette med bioøkonomi er veldig spennende. Vi har mange bi-produkt fra vår virksomhet som har uante muligheter. Det er fortsatt utrolig mange områder som ikke er oppdaget enda, eller som enda er i en tidlig fase. I tillegg er det jo også mange spennende muligheter relatert til algeindustrien.»