Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Fagskolen i Kristiansund > Nyheter > Et løft for fagskoleutdanningene i Norge

Et løft for fagskoleutdanningene i Norge

Kunnskapsdepartementet vil gi fag- og yrkesutdanningen i Norge et skikkelig løft, noe som kommer klart frem gjennom nær 50 tiltak i stortingsmeldingen med tittel "Fagfolk for fremtiden".

Det kanskje viktigste som kommer fram i stortingsmeldingen, er at det nå skal bli lettere for de som går på fagskole å studere videre ved høyskoler og universitet. I tillegg skal fagskolene få en pott på 35 millioner kroner til utvikling av kvalitet i utdanningene. Dette er midler som fagskolene vil kunne søke om, for å sikre at utdanningene de tilbyr skal være oppdaterte i forhold til arbeids- og næringslivets behov. 

I følge kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, er fagfolk med yrkesfag- og fagskoleutdanning "viktige for å lykkes med omstillingen av norsk økonomi", og han vektlegger behovet for at enda flere velger den yrkesrettede utdanningsveien.

I følge tall fra statistisk sentralbyrå, anslås det at Norge vil ha behov for 100 000 flere fagarbeidere i 2035. Det er med andre ord et stort behov for yrkesrettet kompetanse i fremtiden. For å løfte fagskolestudenten, vil regjeringen styrke fagskolestudentenes rettigheter og velferdsgoder som støtte til utdanning i utlandet, tilgang på studentboliger, rett til å være med i studentsamskipnader, for å nevne noe.

Regjeringen vil også endre betegnelsen "fagskolepoeng" til "studiepoeng", gi fagskoleutdannede tilleggspoeng, slik som det blir gitt for førstegangstjeneste og folkehøyskole, og legge bedre til rette for at fagskolestudentene kan stille sterkere i konkurransen om plassene ved opptak til universitet og høyskoler.  

Videre vil regjeringen gjøre det lettere å finne frem til studietilbudene ved fagskolene, ved at studentene kan søke gjennom samordna opptak, slik som det gjøres for universitet og høyskoler i dag. Dette vil forhåpentligvis gjøre fagskolene enda mer synlig, som et tydeligere alternativ innenfor høyere utdanning i Norge.