Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Fagskolen i Kristiansund > Nyheter > Dialogseminar om marin bioøkonomi

Dialogseminar om marin bioøkonomi

Hva er potensialet for storskala dyrking av makroalger i regionen vår? Og hva er egentlig makroalger? Dette var noe vi fikk svar på under dialogseminaret om marin bioøkonomi i Kristiansund i dag. 

Seminaret ble arrangert av Møre og Romsdal fylkeskommune, som også er en sentral aktør ved utviklingen av nye studietilbud ved Fagskolen i Kristiansund. Det planlagte studiet i "marin bioprosess" var også svært relevant for temaet for dialogseminaret.

Dagen var fylt av flere spennende foredrag, fra dyktige foredragsholdere som Jorunn Skjermo fra SINTEF, Annelise Chapman fra PROMAC/Møreforskning og Marius Dalen fra Nærings- og fiskeridepartementet, samt flere lokale aktører.

I følge Skjermo er det et stort postensiale for taredyrking her i Møre og Romsdal, og i følge forsking gjort av SINTEF er det bare langs kysten i Møre og Romsdal et areal på hele 990 kvadratkilometer som er særlig egnet for denne typen produksjon. Hun nevnte også at i tillegg til disse områdene, så blir forholdene bare bedre og bedre jo lengre ut på dypt hav man beveger seg. Og med så mange som 500 arter av makroalger i Norge, gir dette bokstavelig talt "et hav av muligheter". 

Administrerende direktør Jan Roger Bjerkestrand fra GC Rieber Oils snakket om selskapets suksess med marine oljer, og nevnte en stor interesse for et nærmere samarbeid med algeindustrien i tiden fremover. Han trakk også fram Fagskolen i Kristiansund som en viktig kompetansetilbyder for GC Rieber Oils, gjennom studiet i Kjemi - Prosessteknikk. Hilde Roald fra Skretting snakket om alternative kilder for produksjon av fiskefôr, og daglig leder Ottorino Biondi fra Algea AS snakket blant annet om viktigheten samarbeid gjennom "clusters" og nettverk, for at bedrifter i regionen skal klare å lykkes med algeindustrien.

GC Rieber Dialogseminar

Jan Roger Bjerkestrand snakker om GC Rieber Oils sin suksess med marine oljer. 

Prof. Geir Johnsen fra NTNU og administrerende direktør Victor Jensen fra Abyss, tok oss så videre inn i de mer tekniske fagområdene, henholdsvis med ny teknologi for kartlegging og overvåkning av makroalger i havet og marine installasjoner tilpasset høsting av tang og tare. 

Undertegnede og Jostein Kvisvik fra Fagskolen i Kristiansund var til stede på seminaret. Vi merket til vår store glede, en gjennomgående interesse for fagskoleutdanning som en del av det kompetanseløftet regionen vil ha bruk for i tiden fremover. 

Det kom klart fram gjennom denne dagen at algeindustrien er et område med stort potensiale for fremtiden, men som også gir et stort behov for spesiell kompetanse. Fagskolen i Kristiansund kan med sine planlagte studier i "Havromsteknologi" og "Marin bioprosess" bli en viktig kompetansetilbyder her.