Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Fagerlia VGS > Utdanningsprogram > STUDIESPESIALISERING > Studiespesialisering Internasjonal

Studiespesialisering Internasjonal

Studiespesialisering Internasjonal

Skolen har siden skoleåret 1993/94 tatt opp elever til internasjonalt tilbud. Skolen møter på denne måten utfordringene fra et stadig mer internasjonalt samfunn, der mulighetene for arbeid og utdanning på tvers av landegrensene blir større, og der behovet for å bryte ned de kulturelle barrierene er økende.

Elevene føres fram til ordinær eksamen fra videregående skole, men vil følge et opplegg som er noe annerledes enn for de ordinære gruppene. Undervisningen rettes i Vg1 inn mot Norden og de skolene Fagerlia vgs samarbeider med i Finland, Sverige, Estland og Island.

 Vg2 og Vg3, er perspektivet i undervisningen rettet mot samarbeidsskoler i Italia, Tyskland og Tsjekkia. Internasjonalt tilbud gir deg anledning til å kombinere studieforberedende utdanningsprogram med erfaring i å kommunisere med mennesker fra andre land og kulturer. Vi tror at internasjonal forståelse skapes best i det personlige møtet mellom mennesker fra forskjellige kulturer. Derfor får elevene i vårt internasjonale arbeid møte elever fra andre deler av Europa, bli kjent med deres skolehverdag og bo hjemme i deres familier en ukes tid.

Utveksling og prosjektsamarbeid

I Vg1 – det første året – reiser vi til et land i Norden mens i Vg2 eller i Vg3 går turen lenger ut i Europa – til San Vito i Veneziaområdet eller til Budapest i Ungarn, Praha i Tsjekkia eller Magdeburg i Tyskland. Til gjengjeld tar vi imot de utenlandske elevene i våre hjem, viser dem hvordan vi lever og hva vi er opptatt av. Slik får både vertskap og gjester et inntrykk av det egentlige folkelivet. Den grunnleggende idé er internasjonalisert undervisning og prosjektsamarbeid med utvekslingselevene.

Samme valgmulighet og programfagtilbud som andre elever

Undervisningen på internasjonalt tilbud følger vanlige læreplaner fullt ut, og du har frihet til å velge i det rikholdige programfagtilbudet som Fagerlia videregående skole tilbyr i sine studieforberedende utdanningsprogram. Som elev vil du få vanlig eksamen og vitnemål etter gjennomført og bestått 3-årig løp samt egen dokumentasjon på bilingval undervising. Det eneste tilleggskravet er at du må velge valgfaget “Internasjonalisering” med én uketime både i Vg1 og i Vg2. Se programfagtilbudene under studieforberedende utdanningsprogram.

Hvem kan søke og hvor mye koster det?

Vi ønsker ganske alminnelige elever til studiespesialisering internasjonal. Det er fint om du som elev er litt utadvendt og tør føre en samtale på et annet språk. Det vil være en fordel å ha fremmedspråk nivå II.

Skolen arbeider hele tiden med å skaffe tilskudd, bl. a. gjennom EUs utdanningsprogram Comenius som vi er med i. Likevel må elevene bære en del av utgiftene. Elevandelen i Vg1 er omtrent 2000 - 3000 kr., mens turen i Vg2/Vg3 kan komme på 3000-4000 kr, avhengig av reisemål. (Lommepenger er ikke medregnet). Siden vi får bo hos familier i utlandet, er det ønskelig at de norske familiene kan gjøre gjengjeld. Det er ikke så farlig om du synes dere bor litt trangt; husk at norsk bostandard vanligvis er mye høyere enn i utlandet.

Kontaktpersonar

Rune Olav Nilsen Rune Olav Nilsen
Avdelingsleder Fremmedspråk og norsk
71 28 15 50 /
Mob. 980 35 290
Send e-post
Ivar Karsten Lerstad Ivar Karsten Lerstad
Avdelingsleder Realfag
71 28 16 10 /
Mob. 950 32 685
Send e-post
Sissel Standal Sissel Standal
Avd.leder kroppsøving
71 28 15 80 /
Mob. 917 59 115
Send e-post
Renate Ruth
Lektor m/tilleggsutd
71 28 16 24 /
Mob. 412 92 067
Send e-post
Eirik Sundquist Torp Eirik Sundquist Torp
Avdelingsleder samfunnsfag og økonomi
71 28 16 00 /
Mob. 908 55 784
Send e-post