Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Fagerlia VGS > Utdanningsprogram > STUDIESPESIALISERING > Språk, samfunnfag og økonomi

Språk, samfunnfag og økonomi

Språk, samfunnsfag og økonomi

Studiespesialisering med programområdet språk -, samfunnsfag og økonomi er et godt valg for deg som har interesse for teoretiske fag. Du er gjerne opptatt av å bli kjent med ulike språk og kulturer, ønsker å følge med i samfunns - og miljøspørsmål og har interesse for politiske og økonomiske forhold.

I språk- , samfunns- og økonomifagene legges det mye vekt på å utvikle egen bevissthet om hvordan vi som individer har muligheter til å påvirke samfunnet og verden rundt oss. I en verden som blir stadig mindre, er det viktig å kunne beherske ulike språk og ha kjennskap til andre lands kultur og tradisjoner.

Fagkunnskap innenfor disse områdene er viktig for å forstå prosessene i et samfunn , og det kan gjøre oss bedre i stand til å delta i disse prosessene og ta ansvar for hvordan vi ønsker at vi mennesker skal ha det.
På Fagerlia vgs. tilbyr vi studiespesialisering i programområdet språk- , samfunnsfag og økonomi over tre år. Vi kan gi deg et variert fagtilbud som gjør deg godt rustet til videre fag- og yrkesutdanning. Et 3-årig løp innenfor dette programområdet gir god bakgrunn for yrker som for eksempel journalist, lærer, førskolelærer, sykepleier, politi, sosionom, barnevernspedagog, psykolog, advokat, økonom, samfunnsviter, sosiolog, tolk, oversetter og mye mer.
Fag innenfor dette programområdet kan også kombineres med programfag fra andre programområder som realfag, formgiving eller musikk, dans og drama.

Under kan du se hvordan fag og timer er fordelt over tre år:
Vg 1 STUDIESPESIALISERING
30 t fellesfag:

5 t matematikk
5 t naturfag
5 t engelsk
4 t norsk
4 t fremmedspråk
3 t samfunnsfag
2 t geografi
2 t kroppsøving

Vg2 STUDIESPESIALISERING
15 t fellesfag

4 t norsk
4 t fremmedspråk
3 t matematikk
2 t historie
2 t kroppsøving
Minst 10 t programfag fra eget programområde

Aktuelle programfag kan være:
Internasjonal engelsk, kommunikasjon og kultur, sosiologi og sosialantropologi, medie- og informasjonskunnskap 1, historie og filosofi 1, rettslære 1, samfunnsøkonomi 1, økonomisk styring og markedsføring og ledelse 1.
5 t programfag fra andre programområder
For eksempel realfag, formgiving eller musikk, dans og drama.
Fagene ovenfor tilbys med forbehold om at nok elever velger det aktuelle faget og at skolen har lærerkrefter i faget.
Se ellers blokkskjema for valg av fagkombinasjoner.

Vg 3 STUDIESPESIALISERING
15 t fellesfag:

6 t norsk
(5 ) t fremmedspråk
4 t historie
3 t religion og etikk
2 t kroppsøving
Minst 10 t programfag fra eget programområde

Aktuelle programfag kan være:

Tysk, fransk, spansk, samfunnsfaglig engelsk, engelskspråklig litteratur og kultur, kommunikasjon og kultur 2, sosialkunnskap, politikk og menneskerettigheter, medie- og informasjonskunnskap 2, historie og filosofi 2, rettslære 2, samfunnsøkonomi 2, økonomi og ledelse og markedsføring og ledelse 2.
5 t programfag fra andre programområder
For eksempel realfag, formgiving eller musikk, dans og drama.
Fagene ovenfor tilbys med forbehold om at nok elever velger det aktuelle faget og at skolen har lærerkrefter i faget.
Se ellers blokkskjema for valg av fagkombinasjoner.