Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Kontaktpersonar

Endre Volden Endre Volden
Avdelingsleder Kunstfag
71 28 16 70 /
Mob. 971 20 714
Send e-post

Musikk

Informasjon musikk Vg1, Vg2 og Vg3. 

Musikk

VG 1 MUSIKK

23 t Fellesfag:

 • 5 t engelsk
 • 5 t matematikk
 • 5 t naturfag
 • 4 t andre fremmedspråk
 • 4 t norsk

12 t Programfag:

 • 5 t Musikk - Utøvende kompetanse er nødvendig for et  kreativt og levende musikkliv. Programfaget musikk skal ivareta musikkens utøvende dimensjon. Faget skal stimulere den enkeltes selvdisiplin, tålmodighet og kreativitet i arbeid med å utvikle et personlig musikalsk uttrykk gjennom fokus på et praktisk arbeid.
 • 2 t Lytting - Programfaget lytting skal bidra til å fremme forståelse for musikkens oppbygning og funksjoner. Kjennskap til musikkens kunstneriske uttrykksformer skal bidra til å utvikle fantasi og kreativitet. Samtidig skal den enkeltes lyttekompetanse utvikles.
 • 5 t felles programfag: Musikk, dans, drama - 2 t dans, 2 t drama og 1 t kor/stemmebruk - Faget musikk, dans og drama skal utvikle evnen til å sanse, oppleve, lære og skape og det skal synliggjøre kunstartens egenart og bidra til at den enkelte  kan oppdage og reflektere over fellestrekkene ved dem. Faget skal utvikle estetisk kompetanse hos elevene.  

VG 2 MUSIKK

16/18 t Fellesfag:

 • 4 t norsk
 • 3 t samfunnsfag
 • 3/5 t matematikk
 • 4 t fremmedspråk
 • 2 t geografi

17 t Programfag:

 • 5 t instrument, kor, samspill 1: Hovedinstrument, biinstrument, besifring, kor, ensembler - Faget skal ivareta musikkens utøvende dimensjon og bidra til sikre utøvende kompetanse og rekruttering til frivillig og profesjonelt musikkliv. Programfaget skal stimulere den enkelte til å utvikle et personlig musikalsk uttrykk og utvikle evnen til samarbeid og kommunikasjon. I tillegg skal faget bidra til å fremme selvdisiplin, tålmodighet og kreativitet. Opplæringen i programfaget skal bidra til musikkteoretisk kunnskap gjennom praktisk arbeid.
 • 5 t musikk i perspektiv 1: Lyttetrening, musikkhistorie - Kunnskap om musikkens historie kan være med på å sette nåtid og fortid i perspektiv og være et viktig bidrag til å forklare dagens musikalske uttrykksformer og videre utvikle fantasi og kreativitet samtidig som den enkeltes analytiske kompetanse utvikles. Musikk i perspektiv skal gi grunnleggende kompetanse innenfor generell musikkteori, lytteteknikker, sjanger og stilhistorie.
 • 2 t ergonomi og bevegelse 1: Dans, bevegelse og idrett, trening og livstil - Ergonomi og bevegelse skal inspirere til aktivitet, fremme utholdenhet og utvikle motorikk og styrke  for å forebygge slitasjeskader.  Opplæringen skal bidra til å utvikle selvstendig motivasjon for fysisk utfoldelse, mental kapasitet og motivere til å tøy egne grenser for mestring. Opplæringen skal knyttes til den enkeltes musikkutøvelse.
 • 5 t musikk fordypning 1: Gehørtrening, komponering, formidling - Musikk og kulturlivet trenger aktører som kan komponere og arrangere musikk for ulike besetninger. I musikk fordypning skal den enkelte elev få mulighet til å videreutvikle sin forståelse for klanglige, skapende og formidlende sider ved musikk som klingende materiale.
MUSIKK VG3

13 t fellesfag:

 • 6 t norsk
 • 4 t historie
 • 3 t religion og etikk

22 t Programfag:

 • 5 t instruksjon og ledelse: Ensembleledelse, produksjonsledelse - Et levende musikkliv er avhengig av godt lederskap og programfaget instruksjon og ledelse skal bidra til at det frivillige musikkliv tilføres kompetanse innen ensembleledelse og produksjonsledelse. Faget skal legge grunnlag for den enkeltes leder og formidler.
 • 2 t Ergonomi og bevegelse 2 - Ergonomi og bevegelse skal inspirere til aktivitet, fremme utholdenhet og utvikle motorikk og styrke  for å forebygge slitasjeskader.  Opplæringen skal bidra til å utvikle selvstendig motivasjon for fysisk utfoldelse, mental kapasitet og motivere til å tøy egne grenser for mestring. Opplæringen skal knyttes til den enkeltes musikkutøvelse. 
 • 5 t Musikk fordypning 2: Gehørtrening, komponering, formidling - Musikk og kulturlivet trenger aktører som kan komponere og arrangere musikk for ulike besetninger. I musikk fordypning skal den enkelte elev få mulighet til å videreutvikle sin forståelse for klanglige, skapende og formidlende sider ved musikk som klingende materiale.
 • 5 t instrument, kor, samspill, 1 time hovedinstrument, øvingslære, kor, ensembler -Faget skal ivareta musikkens utøvende dimensjon og bidra til sikre utøvende kompetanse og rekruttering til frivillig og profesjonelt musikkliv. Programfaget skal stimulere den enkelte til å utvikle et personlig musikalsk uttrykk og utvikle evnen til samarbeid og kommunikasjon. I tillegg skal faget bidra til å fremme selvdisiplin, tålmodighet og kreativitet. Opplæringen i programfaget skal bidra til musikkteoretisk kunnskap gjennom praktisk arbeid.
 • 5 t musikk i perspektiv 2, musikkhistorie, musikkhistorisk fordypning - Kunnskap om musikkens historie kan være med på å sette nåtid og fortid i perspektiv og være et viktig bidrag til å forklare dagens musikalske uttrykksformer og videre utvikle fantasi og kreativitet samtidig som den enkeltes analytiske kompetanse utvikles. Musikk i perspektiv skal gi grunnleggende kompetanse innenfor generell musikkteori, lytteteknikker, sjanger og stilhistorie.